Tag Archives: Volcano

Have seen some interesting documentaries about how different continents were created on the earth we live on today and in one was mentioned how Sicily was created. It was the north plate and south plate that collided and gave Sicily the unique environment with much water, hills and valleys. Then the volcanic area helped to create the north part of Sicily and the islands. During this special hike to the ancient Palagonia, 400 m.a.s.l, I could touch history with my own hands. You can see traces and fossils from that collision on the photos below. It is amazing that in this height see and touch sea shells and water levels (third photo)  in the mountain stone and walls.

Svenska

Har sett ett par intressanta dokumentärer om hur olika kontinenter skapades på jorden vi lever på i dag och i ena nämndes hur Sicilien skapades. Det var den norra plattan och söder plattan som kolliderade och gav Sicilien den unika miljön med mycket vatten, kullar och dalar. vulkan områderna bidrog till att skapa den norra delen av Sicilien och öarna. Under denna speciella vandring till det antika Palagonia, 400 meter över havet, kunde jag vidröra historia med mina egna händer. Du man se spår och fossiler från denna kollision på bilderna nedan. Det är häpnadsväckande att i denna höjd se snäckskal och vattennivåer (tredje fotot) i bergssten och väggar.
CosteStFebb 002CosteStFebb 019CosteStFebb 011

Stromboli is an active volcano island and offers to its visitors a storm of fire almost each evening. Best view is from a boat on the sea.

Svenska

Stromboli är en aktiv vulkanö och erbjuder en Eld Storm nästan varje kväll. Bäst vy är från en båt på havet.
PAN.STR.Juli2014 117PAN.STR.Juli2014 116PAN.STR.Juli2014 119

Panarea is one of the seven volcano islands north of Sicily and perhaps also the most famous island. Winter time this village is a typical sicilian fisherman village that during summer time becomes a popular vacation destination for rich and famous from the movie- and fashion business and royal families. First impression was that it was like coming to Greece but we are still in Sicily.

Svenska

Panarea är en av de sju vulkanöarna norr om Sicilien och kanske också den mest kända ön. Vintertid är byn en typisk siciliansk fiskeby som under sommaren blir en populär destination för rika och berömda från film- och modebranschen och kungahus. Första intrycket var att det var som att komma till Grekland, men vi är fortfarande på Sicilien.
PAN.STR.Juli2014 018PAN.STR.Juli2014 028PAN.STR.Juli2014 034PAN.STR.Juli2014 036PAN.STR.Juli2014 037PAN.STR.Juli2014 039PAN.STR.Juli2014 043PAN.STR.Juli2014 046PAN.STR.Juli2014 048