Tag Archives: Waste

Leave a reply

We are a group of dog owners who meet in a park once or twice a day where we train our dogs and dogs can play with eachother. It is also a nice new social circle for us. We keep us far away from the kids who are playing in the playground and made our own rules. Some days ago a note came up to keep clean after our dogs and yes that is correct. We have to pick up our shit, it is not nice to leave dog poo in a park where kids play, or anywhere else where people are present. Most of us do clean up! And the issue is not that big anyway. But then you look at these families coming to the park and they throw plastics all over the park, cigarettes, sometimes even dipers and much more. For some dog poo it takes just couple of days to vanish in to the natural ecosystem, but plastics takes 350 years!

1397733_10152024194261256_8008886791665220626_o10256040_10152024194451256_7733346106869894301_o

Svenska

Vi är en grupp hundägare som träffas i en park en eller två gånger om dagen där vi tränar våra hundar och hundarna kan leka med varandra. Det är också en trevlig ny umgängeskrets för oss. Vi håller oss långt borta från barnen som leker på lekplatsen och gjort våra egna regler. För några dagar sedan kom en lapp upp att hålla rent efter hundarna och ja, det àr helt korrekt. Vi måste plocka upp våran skit, det är inte trevligt att lämna hundbajs i en park där barnen leker, eller någon annanstans där människor är närvarande. De flesta av oss plockar upp! Och problemet är inte så stort ändå. Men då tittar man på dessa familjer som kommer till parken och de kastar plast över hela parken, cigaretter, ibland till och med blöjor och mycket mer. För hundbajs det tar bara några dagar att försvinna in i det naturliga ekosystem, men plast tar 350 år!

 

1 Comment

The waste issue may be the worst in Sicily. In some areas they lay like mountains in the middle of the road and makes the city stink. So the region has now launched a bidding for three waste plants. Well, the idea is good, but Sicily has already realized plants that has never been in use. And why do the region put 70 million euro available in old technology that will perhaps solve the problem for some years, but then they will sit there with plants they can not use also because the waste in the world in steadily going down? Today the technology has gone so far that even biomass plants can be divided or added and are removable.

Svenska

Avfallsproblemet är nog det värsta problemet på Sicilien. I vissa områden ligger de som berg i mitten av vägen och gör så att staden stinker. regionen  har nu lanserat en budgivning för tre avfallsanläggningar. Tja, tanken är god, men Sicilien har redan anläggningar som aldrig har varit i bruk. Och varför sätter regionen € 70 miljoner tillgängligt i gammal teknik som kanske kommer att lösa problemet under några år, men sedan kommer de att sitta där med anläggningar som de inte kan användas även på grund av att avfallet i världen stadigt går ner? Idag har tekniken gått så långt att till och med biomassa anläggningar kan delas eller läggas till och är flyttbara.

Leave a reply

After years of battles to liberate us from ATO and give back to the mayors waste management, which today can do even without the Srr (a private owned waste treatment company and expensive), where they are in some locations in 'old commissioners and managers, as if nothing would change', says the President of the Sicilian Region, Crocetta. It is not only the disastrous management of the ATO, they have also produced millions in debts. We are studying a number of measures which would prevent even the Srr and I appeal to the mayors to begin to operate a serious process of savings and change, focusing on enhancing the leaders in internal control, and that to no additional expense, said the Presidentguaranteeing a new policy of waste for Citizens .

In many municipalities in Italy the local waste company gets paid even 500% over market price and the mayors says openly that this is just a shitty Pizzo. The waste treatment has always been the political mafia.

Svenska

Efter år av strider för att befria oss från ATO och ge tillbaka till borgmästarna avfallshanteringen, vilket idag kan göras även utan SRR (ett privatägt avfallshanteringsföretag och dyra), där på vissa platser är de i 'gamla kommissionärer och chefer, som om ingenting skulle förändras', säger presidenten Crocetta för regionen Sicilien. Det är inte bara den katastrofala hanteringen av ATO, de har också producerat miljoner i skulder. Vi studerar ett antal åtgärder som skulle hindra SRR och jag vädjar till borgmästarna att börja driva en seriös process för sparande och förändring, med fokus på att stärka ledarna i den interna kontrollen, samt till ingen extra kostnad, sade presidenten garanterandes en ny politik för avfall för medborgarna.

I många kommuner i Italien får det lokala avfallsföretaget betalt även 500% över marknadspriset och borgmästarna säger öppet att detta är bara en taskig Pizzo. Avfallshanteringen har alltid varit den politiska maffian.