Tag Archives: Weather

Etna is having a massive eruption which started escalating today after several weeks of activity. today. All three craters are active and a grey cloud starts to build up above Giardini-Naxos were we have out offices. At this moment they are having a metting at Catania airport if they have to close the airport. This eruption can go on for weeks.

Best live Cam at 2,500 meters click on link HERE.

Svenska

Etna har ett mycket stort utbrott just nu som började eskalera idag efter flera veckors aktivitet. Alla tre toppkratrarna är aktiva och ett stort grått moln börjar täckas över Giardini-Naxos där vi har vårat kontor. Just nu har Catanias flygplatsledning möte om de måste stänga flygplatsen. Detta utbrott kan pågå i veckor.

Bra livekamera på 2,500m klicka HÄR.

3 Comments

This is something unique in Sicily. The humidity from the sea creates low clouds just above the sea. The sky above is clear blue and sunshine. This happened last time 2009 and then is covered also the city below in a thick fog.

Svenska

Detta är något unikt på Sicilien. Luftfuktigheten från havet skapar låga moln precis ovanför havet. Himlen ovanför är klarblå och solsken. Detta hände förra gången 2009 och då täcktes också staden nedanför i en tjock dimma.
2009

This is what we all are waiting for after months with no rain. The real late summer thunder storm rain that rains so hard that you can not even see the buildings on the other side, streets becomes small rivers and it also hails. The fresh rain washing away the summer dust and soon all will start to be green and alive again. You feel reborn...

Svenska

Det här är vad vi alla väntar på efter månader utan regn. Den verkliga sensommar-åskeregnet som regnar så hårt att man inte ens kan se byggnaderna på andra sidan, gatorna blir små floder och det haglar också. Det färska regnet tvättar bort sommardammet och snart börjar allt bli grönt och levande igen. Du känner dig pånyfödd ...
20140911_154458

And then the art of nature, the Rainbow // Och sen naturens konst, Regnbågen

20140911_190942

Yesterday a sand storm from Sahara hit Sicily. The afternoon it arrived also Catania. It looked like a fog passing the city and you have sand particles in your mouth, eyes and the entire home. We were out that time and drove home fast as possible to close all the windows and start cleaning.

Photo: blogsicilia.it
---------------------------------
Svenska

Igår drog en sandstorm från Sahara över Sicilien. Eftermiddagen nådde den även Catania. Det var som att en dimma passerade staden och du har sand partiklar i munnen, ögonen och hela hemmet. Vi var ute den tiden och körde hem snabbt som möjligt för att stänga alla fönster och börja städa.