Tag Archives: Women

Everytime I see underwear drying I can't help thinking about a female neighbor in Catania who asked me not to dry my underwear on my balcony as her husband could see them. I lived on the fourth floor and they on the third cross the street. How he could see them must be climbing on the roof and watch inside my home.

Svenska

Varje gång jag ser underkläder torka utomhus kan jag inte låta bli att tänka på en kvinnlig granne i Catania som bad mig att inte torka mina underkläder på min balkong eftersom hennes man kunde se dem. Jag bodde på fjärde våningen och de på den tredje pè andra sidan gatan. Hur han kunde se dem måste han ha klättra upp på taket och tittat in i mitt hem.

Two women lunching and in came this cake we did not order with restaurant owner saying "Congratulations!". Both looking at each other thinking "What the heck. No one of us has celebration day today!!??" So we started to eat and my friend said the word "Mimosa" and then remembered it is Womens Day today. In Italy women get Mimosa flowers this day.
Well, we both agreed that we have Womens Day everyday and this day for us was a wednesday with free cake.

Svenska

Två kvinnor lunchar och i kom denna kakan vi inte hade beställt med en restaurangägare säger "Grattis!". Vi båda tittar på varandra tänkandes "Vad sjutton. Ingen av oss har fest dag idag !! ??" Så vi började att äta och min vän sa ordet "Mimosa" och sedan kom ihåg att det är kvinnodagen i dag. I Italien får kvinnor Mimosa blommor denna dag.
Tja, vi var båda överens om att vi har kvinnodag varje dag och denna dag för oss är en onsdag med gratis tårta.

It is quite common that resturants and bars offers foods or an "after-meal" drink for free. Especially if you are a group of foreign women in tourist places they often offer small side dishes and then a drink to help digestion afterwards. It is very common in non touristical areas that this happens when women lunch or eat dinner, especially in Catania. This business lunch we just order a salad, risotto and glass of wine. The owner also brought in bruscetta while waiting for the ordered food, he also brought in small vegetable dishes combined with salmon and typical catanese desserts.

When you get these things for free do not worry, you do not pay for them. Do show respect for the offer to eat the most of the offered things. They do it for hospitality! Then look around at the other tables and you may notice that you were the only ones offered these extra dishes and drinks.

20170203_134610_resized

Svenska

Det är ganska vanligt att restauranger och barer bjuder på extra mat eller en "efter-måltid" drink gratis. Särskilt om du är en grupp utländska kvinnor i turistorterna erbjuder de ofta små sidorätter och sedan en drink för att hjälpa matsmältningen efteråt. Det är mycket vanligt i icke turistområden när kvinnor lunchar eller äter middag, särskilt i Catania. Denna affärslunch beställde vi bara en sallad, risotto och ett glas vin. Ägaren kom också in med bruscetta väntandes på den beställda maten, han kom även med små grönsaksrätter kombinerat med lax och typiska catanesiska desserter.

När du får dessa saker gratis känn inte oro, du behöver inte betala för dem. Visa respekt för gesten genom att äta det mesta av de erbjudna sakerna. De gör detta för gästfrihet! Se runt på de andra borden och du märker att ni var de enda som erbjöds dessa extra rätter och drycker.

2 Comments

No matter what local women want to make you believe, but Sicily is still very much divided in gender roles. Perhaps little bit less in big cities like Catania, but much more so in small cities and villages. So I went to the hardware store couple of villages further from where I live, because everything is much cheaper there (gas, electronics, foods ecc). Went to a hardware store to pick up some things to fix things at home. It took some while before I got any help because the clerks thought I was there with a man. When men came and left, and I still were in the store, they asked if I was there to sell something or if I was looking for something. I said what I wanted to buy and also tools for it. Then there was a silence in the store and suddenly the men started to clap their hands saying It is amazing this woman not only buys the pieces she needs, but she also know the tools she needs to fix things. Complimenti Singorina! Not everyday a woman goes into a hardware store that is very much seen as the men department.

Daily life in Sicily

Svenska

Oavsett vad lokala kvinnor vill få dig att tro, men Sicilien är fortfarande mycket delat i könsroller. Kanske lite mindre i stora städer som Catania, men mycket mer så i små städer och byar. Så jag åkte till järnaffären ett par byar längre bort från där jag bor, eftersom allt är mycket billigare där (bensin, elektronik, livsmedel ecc). Gick till en järnaffär för att plocka upp några saker för att fixa saker hemma. Det tog tid innan jag fick någon hjälp eftersom personalen trodde jag var där med en man. När män kom och gick, och jag var fortfarande i butiken, frågade de om jag var där för att sälja något eller om jag letade efter något. Jag sa vad jag ville köpa samt verktygen för det. Sedan kom en tystnad i butiken och plötsligt började männen klappa sina händer och säger att Det är häpnadsväckande! Denna kvinna köper inte bara delarna hon behöver, men hon vet också de verktyg hon behöver för att fixa saker. Complimenti Signorina! Inte varje dag en kvinna går in i en järnaffär som ses mer som männens avdelning.
Dagliga livet på Sicilien

20160212_184404_resized

Just some parts to change filters and tubes / Ett par saker för byte av filter och rör

2 Comments

Some municipalities in Sicily has created pink parking spots for pregnant women and with new born children, for free. This is from Catania, Corso Italia. So nice!

Svenska

Vissa kommuner på Sicilien har skapat rosa parkeringsplatser för gravida kvinnor och med nyfödda barn, gratis! Detta är från Catania, Corso Italia. Så fint!

20160120_150008 20160120_145948

Men expressing their feelings is not a problem in Sicily. This one bought a whole billboard by a busy roundabout to tell his girlfriend how much he loves her and she is his princess. It is also very usual that she writes love messages on the road or a wall outside her home.

Svenska

Att män uttrycker sina känslor är inte ett problem på Sicilien. Denna köpte en hel reklampelare vid en mycket trafikerad rondell för att berätta till sin flickvän hur mycket han älskar henne och att hon är hans prinsessa. Det är också mycket vanligt att han skriver kärleksmeddelanden på vägen eller en vägg utanför hennes hem.

20160118_171743

2 Comments

Some days ago I got the perfect day as an example how vary Sicily really is. The same day some women accused me of not being a good woman; not married, not having kids and be a stay home woman. They said I was a bad woman working and travelling. The very same day another woman told me that the work we do is important and she is happy that I and her husband works well together and hope that we can realize our projects. She works too.

Of course I listen to the last woman because when I have managed to work myself up a little bit I meet another world of Sicily which is not so easy to reach. There are those ignorant people who always tries to explain Sicily to others and the version is very old fashion and very depressive, because they live in that world....in their homes. Then we have the women who travel, seen other parts of Sicily and have projects in life...and I share the same vision of Sicily as they do. That Sicily varies and you have to make Sicily to what you want it to be. And mind your own business!

Svenska

För några dagar sedan fick jag den perfekta dagen som ett exempel på hur Sicilien mycket egentligen varierar. Samma dag anklagade vissa kvinnor mig för att inte vara en god kvinna; inte gift, inte har barn och bli en hemmafru. De sa att jag var en dålig kvinna som arbetar och reser. Samma dag sa en annan kvinna att det arbete vi gör är viktigt och hon är glad att jag och hennes man arbetar bra tillsammans och hoppas att vi kan förverkliga våra projekt. Hon arbetar också.

Visst lyssnar jag på den sista kvinnan eftersom när jag lyckades arbeta mig upp lite, möts jag av en annan värld av Sicilien som inte är så lätt att nå. Det finns okunniga människor som alltid försöker förklara Sicilien till andra och den versionen är mycket gammeldags och mycket deprimerande, eftersom de lever i den världen...i sina hem. Sedan har vi de kvinnor som reser, sett andra delar av Sicilien och har projekt i livet ... och jag delar samma vision om Sicilien som de gör. Att Sicilien varierar och du måste göra Sicilien till vad du vill att det ska vara. Och skita i resten!

5 Comments

Women's day is big business in Italy and needs to be...all year around. As a woman from Sweden with a total different start in life and possibilities, comparing to my italian sisters who are not often so lucky, I make sure to have 365 days and consider that as a swedish woman with my knowledge and unique freedom has a duty to spread the knowledge which women who have worse. I am lucky being born in Sweden. Yes, I am and I am not ashamed to say it.
In Sicily still too many women are raised up with learnings that other women are not to be trusted, sisters are learnt to be servants to their brothers, mother in laws interfering in her children's relations which leads to separations and is the cause number one in Italy for divorce. Mothers who work for a living and still do all the housework in a culture where a man still does not lift a finger, instead see this as a woman's responsability. Italian female politicians more present in female magazines than actually spending time to make a difference. Naked women dancing in TV with older men hosting the show. Female TV shows that talks more about plastic surgery and get mothers in shape, than lifting up women who fights for a change. I do not go to cafes in Sicily where they have e.g. sugar bags with text like "Men who listens to women does not go to heaven". Yes, you find texts like that at a cafe at piazza Duomo in Catania.
It is obvious that still few italian men will stand up for a change, so it is up to women to do it. Like our grandmothers did for us over hundred years ago. The text below is like the women was in ancient cultures; viking, indian, african...then something happened.
There are amazing italian women making a difference, also in Sicily. The time to give them a voice has arrived. It is thanks to them small changes starts to come...because going againts old religious traditions in Sicily is not easy. As a foreign woman I have passed difficult times with that issue too....but imagine the moments locals face. Congratulations to all the Italian and Sicilian women who make a difference! All love and strenght to you! 

10355744_1060122860670471_1020095101238925280_n(1)Svenska

Kvinnodagen är big business i Italien och måste vara...året runt. Som en kvinna från Sverige med en helt annan start i livet och möjligheter, att jämföra med mina italienska systrar som inte är lika lyckligt lottade, ser jag till att ha 365 dagar och anser att en svensk kvinna med min kunskap och unik frihet har en skyldighet att sprida den kunskap till kvinnor som har det sämre. Jag är lyckligt lottad att vara född i Sverige. Ja, jag är det och jag skäms inte för att säga det.
På Sicilien lärs fortfarande alltför ofta att andra kvinnor inte är att lita på, systrar lär sig att vara tjänare till sina bröder, svärmödrar blandar sig i hennes barns relationer som leder till separationer och är orsaken nummer ett i Italien till skilsmässa. Mödrar som arbetar för ett levande och fortfarande gör allt hushållsarbete i en kultur där en man fortfarande inte lyfter ett finger, istället ser detta som kvinnans ansvar. Italienska kvinnliga politiker som är mer närvarande i kvinnliga tidningar än att faktiskt spendera tid att göra skillnad. Nakna kvinnor dansande i TV med äldre män som värdar. Kvinno-tv som samtalar mer om plastikkirurgi och få mammor i form, än att lyfta upp kvinnor som kämpar för en förändring. Jag går inte till kaféer på Sicilien där de har t.ex. sockerpåsar med texter som "Män som lyssnar på kvinnor kommer inte till himlen". Ja, du hittar texter som dessa vid ett café på Piazza Duomo i Catania.
Det är uppenbart att fortfarande få italienska män kommer att stå upp för en förändring, så det är upp till kvinnorna att göra det. Liksom våra mormödrar gjorde för oss mer än hundra år sedan. Texten ovan är som kvinnorna var i forntida kulturer; vikingar, indianer, afrikanska ... sedan hände något hemskt.
Det finns fantastiska italienska kvinnor som gör en skillnad, även på Sicilien. Tiden för att ge dem en röst har anlänt. Det är tack vare dem små förändringar börjar komma ... att gå emot gamla religiösa traditioner på Sicilien är inte lätt. Som utländsk kvinna har jag också fått erfara svåra tider med denna frågor.... men tänk det lokalbefolkningen står inför. Grattis till alla italienska och sicilianska kvinnor som gör skillnad! All kärlek och styrka till er!

Been busy weeks lately with many trips and events and also the carneval time passed. Was invited to a private carneval party where men dressed as women and vice versa. Some hot women...uhum...men..uhum...heshes from Sicily... I was called Giovanni for some hours.

Svenska

Det har varit hektiska veckor med mycket resor och event och även den italienska karneval perioden passerade. Var bjuden till en privat karneval fest där män blev kvinnor och kvinnor blev män. Nedan ett par heta kvinnor...uhum...män...uhum Hen...nåja, från Sicilien iallafall. Fick heta Giovanni ett par timmar.

Jag H20150214_224405 20150214_22532420150214_23453720150214_23471220150214_213224

9 Comments

Saturday I will leave this apartment (will start househunting) and today I told the only neighbors I do not get along with and live just under me, that for over two years I have heard every conversation they have had in the kitchen and all the shit they talk about people, including me. There is no isolation, every word is like an echo upwards and I basically have heard everything. I have enjoyed it though!
The silence below today is more silent than silence.
This is a great embarresment for these "nothing-doing" housewifes.

Svenska

Lördag kommer jag att lämna den här lägenheten (börjar husletning) och idag har jag berättat till de enda grannarna jag inte kommer överens med och bor precis under mig, att jag i över två år har hört varje konversation som de har haft i köket och all skit de talar om människor, inklusive mig. Det finns ingen isolering, varje ord är som ett eko uppåt och jag har i princip har hört allt. Jag har dock haft riktigt kul!
Tystnaden nedan idag är tystare än tystnaden.
Detta är en stor skam för dessa "ingenting-görar" hemmafruarna.