To renew a driving licence in Italy

Go directly yourself to Motorizazzione. Do not go to driving schools, send a friend or local family member.
My driving licence expired last year because of residential issues and had to renew it too late. Because of so much things to solve after the residential hassle was done, I asked a friend who owns a driving school to fix the paper work to renew the licence and all that needs to get paid and he asked for 85 euro and it was ok.
After three months of his "fixing time" he could not solve it. He said that my government in Sweden has to send a letter that says I have a driving licence with a stamp etc (we do not even use stamps in Sweden!!). No, as EU citizen you don't have too. Outside EU you need a translated document from your government.
Go directly to the office to save time and alot of bullshit.
You have to get two documents from Motorizzazione and two bills to pay: 9€ and 29,24€
Then you have to buy a bolla 14,62€ from a Tabaccaio for the medical visit. A valid medical center they inform you of at Motorizazzione.
Then you need 4 photos of yourself, copy of your Codice Fiscale, Passport and present driving licence.
Go in with all papers and it's done.
For appr. 50 euro you fix it yourself.
You have to renew a expired driving licence within a year, but if you are lucky they help you anyway...and most office people I have met are friendly.

Procedure may be changed by time.
---------------------------------
Svenska

direkt själv till Motorizazzione. Gå inte till trafikskolor, skicka en vän eller lokal familjemedlem.
Mitt körkort gick ut förra året på grund av folkbokföringsproblem och var tvungen att förnya det för sent. Eftersom mycket saker var tvugna att lösas efter att besväret var klart, frågade jag en vän som äger en körskola att fixa pappersarbetet för att förnya körkortet och allt som behöver betalas, och han bad för 85 euro, och det var ok.
Efter tre månader av hans "fixa tid" hade han inte löst det. Han sa att min regering i Sverige måste att skicka ett brev som säger att jag har ett körkort med en stämpel etc (vi använder inte ens stämplar i Sverige!). Nej, som EU-medborgare behöver du inte. Kommer du från utanför EU behöver du ett översatt dokument från regeringen.
direkt till kontoret för att spara tid och mycket skitsnack.
Du får två dokument från Motorizzazione och två räkningar att betala: 9 och 29,24  

Sen måste man köpa en Bolla 14,62 från en Tabaccaio för läkarbesök. En giltig vårdcentral informera de dig om Motorizazzione.
Du behöver 4 foton av dig själv, kopia av din Codice Fiscale, pass och nuvarande körkort.
in med alla papper och det är gjort.

För cirka 50 euro fixar du allt själv.

Du måste förnya ett utgånget körkort inom ett år, men om du har tur de hjälper dig ändå...och de flesta kontorsmänniskor jag har träffat är vänliga.

Proceduren kan ändras med tiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *