We went to Lille in France for lunch

Bruxelles 073Bruxelles 075Bruxelles 076Bruxelles 077Bruxelles 078Bruxelles 079Bruxelles 080Bruxelles 081

And of course the famous french macarons...yummie! C looked at me in a funny way when I wanted macarons in France. For him as a sicilian it is pasta. 🙂

------------------------

Och naturligtvis de berömda franska macarons ... yummie! C tittade på mig på ett konstigt sätt när jag ville macarons i Frankrike. För honom som sicilianare det är pasta. 🙂

Bruxelles 083

The black bullets in the facade are origin from world war II

---------------------------

De svarta kulorna på fasaden är original från andra världskriget

Bruxelles 082Bruxelles 084Bruxelles 087Bruxelles 088Bruxelles 086

Perhaps this church qualifies as the ugliest church in the world. The front facade collapsed and they had to make a new facade....and came up with this....hm...

--------------------

Denna kyrka kvalificerar sig nog som den fulaste kyrkan i världen. Frontfasaden kollpasade och de var tvungna att bygga en ny fasad....och de lyckades producera denna...hm...

Bruxelles 089

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *