"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Category: Francofonte (SR)

Francofonte – Face Facade

Francofonte is a cosy mountain town just 30 minutes fron Catania, on the road towards Ragusa. It is called Francofonte, which means From the Source, because it was one of the few towns where the water was free and not taxed. In the center you can also find a very special building with many faces in the facade. Each face has a different expression. The town is also located in one of the orange districts in Sicily.

Svenska

Francofonte ?r en mysig bergsstad bara 30 minuter fr?n Catania, p? v?gen mot Ragusa. Den kallas Francofonte, vilket betyder Fr?n K?llan, eftersom det var en av de f? st?der d?r vattnet var gratis och inte beskattades. I centrum kan du ocks? hitta en mycket speciell byggnad med m?nga ansikten i fasaden. Varje ansikte har olika uttryck. Staden ?r ocks? mitt i en utav Siciliens apelsindistrikt.

072073074071075077076

Styr kosan norrut – Vyer mot Etna


Vi har precis startat fr?n Ragusa och siktar mot Taormina. V?dret ?r s? klart att Etnas topp syns i horisonten. Vi befinner oss cirka 120 km fr?n Etna. Toppen ?r sn?fylld. I verkligheten syns den mycket klarare. Slutar aldrig fascineras av denna eldsprutare.

N?stan hela v?gen fr?n Ragusa och norrut syns m?ktiga Etna.
Vi stannade till i Francofonte d?r Siciliens mest k?nda apelsiner odlas. Sk?rd sker n?gong?ng i december/januari. D? kan jag g?ra spremuta hemma igen.

Ju n?rmare vintern vi kommer, desto gr?nare blir ?n. Tv?rtom Sverige.
Foton: Johanna Siljehagen

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank