"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Category: Marina di Ragusa (RG) Page 1 of 4

Sicily Marina’s | Marina di Ragusa

If you have a nice yacht, it is a good idea to park it in Marina di Ragusa like the world’s largest sailing yacht A does every summer. Sicily’s most beautiful Marina, best beaches on the island and great restaurants.

Svenska

Om du har en yacht är det en bra idé att parkera den i Marina di Ragusa som världens största segelbåt A gör varje sommar. Siciliens vackraste småbåtshamn, bästa stränderna på ön och fantastiska restauranger.

Castle of Donnafugata – Film – Art- History – Sicily

Let’s take a trip to south Sicily and visit one of the most spectacular places of history and architecture, the Castle of Donnafugata. Just 20 minutes drive from Ragusa through breathtaking landscape filled with olive trees and white stone walls, typical for this area, you reach your destination.

Svenska

L?t oss ta en tur till s?dra Sicilien och bes?ka en av de mest spektakul?ra platserna i historia och arkitektur, Donnafugatas slott. Bara 20 minuters bilresa fr?n Ragusa genom ett fantastiskt landskap fyllt med olivtr?d och vita stenmurar, som ?r typiska f?r detta omr?de, n?r du din destination.
LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Even if this place has a significant meaning in the sicilian history it has remained intact and quite quiet. Not much restaurants in the area; two and a cafe, and few tourist groups comes here. Many parts are built in the 14th century, but traces are to be fins also to the 19th century. Most of the architecture is in barouque and Neo-gothic style. Donnafugata means in italian the woman who fled. The story tells that a woman hid in this castle for escaping a proposal from a powerful king who also aimed to conquer Sicily.

Svenska

?ven om denna plats ?r betydelsefull i den sicilianska historien har den f?rblivit intakt och ganska tyst. Inte mycket restauranger i omr?det; tv? och ett caf?, och n?gra f? turistgrupper som kommer hit. M?nga delar ?r byggda p? 1400-talet, men sp?r har hittats ?nda till 1800-talet. Det mesta av arkitekturen ?r i barock och neo-gotisk stil. Donnafugata betyder p? italienska kvinnan som flydde. Historien ber?ttar att en kvinna g?mde sig i detta slott f?r att undkomma ett frieri fr?n en m?ktig kung som ocks? hade planer att er?vra Sicilien.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

For those who knows the TV Series of Commissario Montalbano may recognize scenes filmed here in Donnafugata Castle where he meets the mafia boss. And also the film Tale of Tales, with Salma Hayek in leading role. The castle inside has the classical baroque details with crowns and even a room of mirrors.

Svenska

F?r dem som k?nner till TV-serien om Commissario Montalbano kan k?nna igen scener fr?n Donnafugata slottet d?r han m?ter maffia bosses. Samt filmen Tale of Tales, med Salma Hayek i huvudrollen. Slottet inuti har de klassiska barockdetaljerna med kronor, till och med ett spegelrum.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Further than that you are in the middle of a silent ragusano countryside where you meet cows in the traffic, peace and calm. What amazes me most is always the same thing when travelling in Sicily, that they no almost nothing with their treasures. Just leave it there and waiting for the phone to call.

Svenska

Inte mer ?n s? ?r du mitt i en tyst ragusansk landsbygd d?r du m?ter kor i trafiken, lugn och ro. Det som f?rv?nar mig mest ?r alltid detsamma n?r man reser p? Sicilien, att de inte alls g?r n?got med sina skatter. L?mna det bara vind f?r v?g och v?nta p? att telefonen ska ringa.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

 

Marina di Ragusa – its amazing beaches

Marina di Ragusa is one of my favourite areas in Sicily. It was here I started my sicilian adventure and opened my activity. I am glad I moved here first, because if I had started even in the place where I live now, I don’t think I still would be in Sicily. Reason is that Ragusa area differs from rest of Sicily. It is calmer, more clean and organized, has not been much effected by previous classical “Sicilian Issues” and is always mentioned as the area with highest standard of living in Sicily. I love this place, got a very good start here 2009.

Svenska

Marina di Ragusa ?r ett av mina favorit omr?den p? Sicilien. Det var h?r jag b?rjade mitt sicilianska ?ventyr och ?ppnade min verksamhet. Jag ?r glad att jag flyttade hit f?rst, f?r om jag hade b?rjat ?ven p? den plats d?r jag bor nu, tror jag inte att jag fortfarande skulle vara kvar p? Sicilien. Anledningen ?r att Ragusa omr?det skiljer sig fr?n resten av Sicilien. Det ?r lugnare, mer rent och organiserat, har inte mycket sp?r av tidigare klassiska “sicilianska problem och alltid n?mns som omr?det med h?gsta levnadsstandarden p? Sicilien. Jag ?lskar det h?r st?llet, fick en mycket bra start h?r 2009.

LivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicily

La Falena – my first restaurant visit ever

When I came to Sicily the first time 2007 I spent my four week holiday in Marina di Ragusa area. It is also the area where Montalbano is filmed. There I found this amazing restaurant called La Falena and we eat there almost every night during these four weeks. Every time I travel here I alwasy eat at La Falena.? Do reserve a table as locals eat here and it is full almost every night.

This young man designed our dinner which of course was fish. The south sicilian cuisine is more innovative than other areas in Sicily and here we eat herb cooked fish and an amazingly beautiful sicilian Cannolo for dessert.? Best way to eat in Sicily is to let the chef decide your meal, or the waiter. La Falena has remained as one of my favourite restaurants in Sicily.

img_0091 img_0090 img_0088

Svenska

N?r jag kom till Sicilien f?rsta g?ngen 2007 tillbringade jag min fyraveckors semester i Marina di Ragusa-omr?det. Det ?r ocks? det omr?de d?r Montalbano filmats. D?r hittade jag denna fantastiska restaurang som heter La Falena och vi ?t d?r n?stan varje kv?ll under dessa fyra veckor. Varje g?ng jag reser hit ?ter vi p? La Falena. Reservera bord d? lokalbefolkningen ?ter h?r och det ?r fullt n?stan varje kv?ll.

Den h?r unge mannen designade v?r middag som var naturligtvis fisk. Det s?dra sicilianska k?ket ?r mer innovativt ?n andra omr?den p? Sicilien och h?r ?ter vi ?rtkokt fisk och en otroligt vacker siciliansk Cannolo som dessert. B?sta s?ttet att ?ta p? Sicilien ?r att l?ta kocken best?mma din m?ltid, eller servit?ren. La Falena ?r en av mina favoritrestauranger p? Sicilien.

I miss Marina di Ragusa

I lived for three years in Marina di Ragusa and it was the best time of my time in Sicily. Today I visit the village every second month. I hope we can move back to the area within two years.

Svenska

Jag bodde tre ?r i Marina di Ragusa och det var den b?sta tiden av min tid p? Sicilien. Idag bes?ker jag byn varannan m?nad. Jag hoppas att vi kan flytta tillbaka till omr?det inom tv? ?r.
P1130316P1130317

A winterday in Marina di Ragusa

Min fris?r ?r i Marina di Ragusa, s? d?rf?r ett snabbt bes?k. Har inte?varit d?r p? l?nge. Gav honom fria h?nder som vanligt, men denna g?ng bad jag om en enkel?frisyr eftersom det kommer att bli mycket arbete och resor p? schemat. Jo, naturligtvis?har han gjort mig mer blond ?n?vanligt och d? ?ven gjort n?gra?lockar = prinsessh?r. Det ?r inte jag, men om det ?r n?gon siciliansk mans v?ta dr?m…ja, d? bjuder jag p? det.
H?r finns ocks? en av mina favorit utiker, Artu. De har mindre pimpade?accessoarer som ?r sv?ra att hitta.

———————————————-
Eng: My hairdresser is in Marina di Ragusa, so therefore the resason for a quick visit. Havn’t been there for a long time. I gave him free hands as usual, but this time asked for a easy cut as there will be alot of work and travel on the schedule. Well, of course he made me?more blond than I am and then also made some curles = princess hair. It’s not me, but if that?is some sicilian mans wet dream…well, the treat is on me then.
Here’s also one of my favorite stores, Artu’. They have less pimped accessories which?are hard to find.

The Fruit Shop

Skylten s?ger: R?r inte produkterna.
Bara s?g vad du vill ha och de?plockar ?t dig.
Jag ?lskar det h?r! F?rsk frukt och?gr?nt varje dag.
———————————–
Eng: The sign says: Don’t touch the products.
Just say what you want and they pick it for you.
I love this! Fresh fruits and vegetables every day.

Ferragosto Church

Koala – Dancing in Marina di Ragusa

Johanna and Anne going down to the piazza in Marina di Ragusa
Koala ?r ett diskotek mellan Marina di Ragusa och Santa Croce Camerina. Vi har varit tv? g?nger tidigare och?inte f?tt ett trevligt intryck, men ig?r var f?rsta g?ngen vi ?kte dit under sommaren och det var fantastiskt.?Vocalista pratade inte s? mycket och musiken var bra.

St?nger: 05:00.
Entr?: Tror det ?r 10 ?.
Cocktail: 5?
Dansgolv: 3
Antal personer:?omkring 1000
?t inte mackorna de s?ljer utanf?r.
Fr?n Marina di Ragusa ca 3 km. Tyv?rr??r v?gen k?nd f?r olyckor s? k?r s?kert eller ?nnu b?ttre att ?ka med en Taxi.
S? en sammanfattning: b?ttre sommartid. Goda drycker. Sk?n k?nsla.

—————————————————-

Eng: Koala is a discoteque between Marina di Ragusa and Santa Croce Camerina. We have been twice before and havn’t got a nice impression, but yesterday was the first time we went there during the summer and it was great. The vocalista didn’t talk so much and the music was great.
Closing time: 5am.
Entrance: I think it it 10?.
Coctails: 5?
Dance floors: 3
Nr of people: approximately 1000
Don’t eat the sandwishes they sell outside.
From Marina di Ragusa it’s about 3 km. Unfortunately the road is famous for accidents so drive safe or better even to go with a Taxi.
So a summary: better summer time. Good drinks. Nice feeling.

Lungomare Marina di Ragusa

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank