"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Category: Noto (SR) Page 1 of 2

Noto – The capital of Sicilian baroque

Visiting Noto which is a main part of the so called Baroque Belt going from Ragusa to Syracuse. Approximately 24000 inhabitants with stunning Sicilian baroque architecture, also called “The Baroque Capital”. A small town in the middle of the agricultural zone famous mostly for its lemons.Every May they arrange “Infiorata”, a flower fest. Video will come hopefully next year.Noto is listed in the UNESCO world heritage list since 2002.

Svenska

Besöker Noto som är en huvuddel av det så kallade barockbältet som går från Ragusa till Sirakusa. Cirka 24000 invånare med fantastisk siciliansk barockarkitektur, även kallad “The Baroque Capital”. En liten stad mitt i jordbrukszonen känd mest för sina citroner. Varje Maj arrangerar de “Infiorata”, en blomsterfest. Video kommer förhoppningsvis nästa år. Noto finns med på Unescos världsarvslista sedan 2002.

The Cathedral where the dome collapsed

The cathedral of Noto, San Nicolo, is one of the most beautiful churches in Sicily. Built in baroque style with light colors. The construction started 1694 och was finished 1703. The earthquake in december 1990 caused some structural damages, but the cathedral was restored. Due to defects in the restoring work the dome collapsed march 1996. The right pillar that supported the dome weakened and started to crumble because during restoring the earthquake damages, wrong material was used for the pillars to support the dome. Instead of blocks of stone the pillars were filled with sacks contaning river stones that caused weakness to hold the dome. Fortunately there were no victims, because the church was not open to the public that time.

Svenska

Katedralen i Noto, San Nicolo, ?r en av de vackraste kyrkorna p? Sicilien. Byggd i barockstil med ljusa f?rger. Konstruktionen startade 1694 och blev f?rdig 1703. Jordb?vningen i december 1990 orsakade vissa strukturella skador men katedralen ?terst?lldes. P? grund av brister i ?terst?llningsarbetet rasade kupolen mars 1996. Den h?gra pelaren som st?dde kupolen f?rsvagades och b?rjade smulas s?nder pga att under reparationen av jordb?vningsskadorna anv?ndes fel material f?r att pelarna skulle kunna st?dja kupolen. I st?llet f?r stenblock fylldes pelarna med s?ckar av flodstenar som orsakade svaghet f?r att h?lla kupolen. Lyckligtvis drabbades ingen f?r kyrkan var inte ?ppen f?r allm?nheten den tiden.

LivingInSicilyBlog

The facade has typical “two side towers” from the baroque era which can also be found on the church of Versailles and similar engravings of the Saint Roch church in Paris.

———————————————-

Fasaden har “tv? sidotorn” typiska fr?n barocktiden, som ?ven finns p? Versailles kyrka och liknande gravyr i Saint Roch-kyrkan i Paris.

LivingInSicilyBlog

A simple lunch for three

In Sicily food is not just simple fuel for energy. Food is the soul of this island. The table where you meet friends, where family gathers, where words are exchanged and amazing tastes are enjoyed. A lunch of two and half hours is considered normal in Sicily. And while you eat, you talk about what to eat the next occasion, next christmas, next summer and what you eat in the past. Food gathers people and get everybody to slow down as the meal is often several dishes and it is not something you just grab and run.

Svenska

P? Sicilien ?r inte mat bara enkelt br?nsle f?r energiproduktion. Mat ?r sj?len p? denna ?. Vid bordet tr?ffa du v?nner, d?r familjen samlas, d?r ord utbyts och man njuter av fantastiska smaker. En lunch p? tv? och en halv timme anses normalt p? Sicilien. Och medans du ?ter, talar man om vad du ska ?ta n?sta g?ng, n?sta jul, n?sta sommar och vad du ?tit i det f?rflutna. Mat samlar m?nniskor och f?r alla att sakta ner d? m?ltiden ?r ofta flera r?tter och inte n?got man bara tar och ger sig av.

Starters / F?rr?tter

20161019_132910_resized20161019_133603_resized20161019_133607_resized20161019_134252_resized

Main Course / Huvudr?tter

20161019_135700_resized20161019_135752_resized

Desserts / Efterr?tter

20161019_141840_resized20161019_141827_resized20161019_141850_resized

You find all this at Trattoria Fontana d’Ercole in Noto

Infiorata in Noto – Flower and Baroque feast

Noto is one of the most beautiful baroque cities in Sicily. It is also well organized and nice for tourists to visit. Every year in the first part of month May is organized one of the most famous feasts in Sicily, Infiorata. Tens of thousands visit the flower filled streets of Noto. The feast also has a baroque caravan and to celebrate history they also have a wedding made in baroque style showing how things were done in history and to celebrate the city’s past. This is a very nice feast to visit.

Svenska

Noto ?r en av de vackraste barockst?derna p? Sicilien. Den ?r ocks? v?lorganiserad och trevligt f?r turister att bes?ka. Varje ?r i den f?rsta delen av m?naden maj arrangeras en av de mest k?nda h?gtiderna p? Sicilien, Infiorata. Tiotusentals bes?ker de blomsterfyllda gatorna i Noto. H?gtiden har ocks? en barockkaravan och f?r att fira historien anordnas ?ven ett br?llop i barockstil som visar hur saker gjordes f?rr i tiden, samt f?r att fira stadens f?rflutna. Detta ?r en mycket trevlig fest att bes?ka.

IMG_3553 IMG_3556 IMG_3557 IMG_3558IMG_3562 IMG_3563 IMG_3567IMG_3569 IMG_3571 IMG_3576 IMG_3589 IMG_3590 IMG_3591IMG_3592 IMG_3593

Three pieces of Noto

IMG_1263IMG_1264IMG_1267

The cutest fresh orange juice bar ever! Noto, Sicily

IMG_1262

Artikel i Resfeber: Siciliens Sju M?sten

H?r finner ni nyaste artikeln i Resfeber som jag skrivit om Siciliens Sju M?sten.

Om du planerar att bes?ka Sicilien f?rsta g?ngen och vill f? en f?rsmak av vad ?n kan erbjuda finns det ett antal platser att v?lja p?. En Siciliens Sju M?sten lista kan g?ras om och om igen, men f?r en f?rsta g?ngs bes?kare med nyfiken blick finns det en del godsaker att b?rja…. http://www.resfeber.se/blogg/2013/11/siciliens-sju-masten/

 

Noto och Bakom

Ing?ngen till turiststr?ket

Huvudgatan d?r allt ?r renorverat och turistanpassat.

Den mysigaste perkeringen jag sett mitt i city.

Vill du se ?kta Sicilien, s? g? n?gra sidogator bort fr?n turiststr?ken. S?h?r ser de flesta st?der ut bakom kulisserna. Det ?kta Sicilien.

En s?danh?r grind vill jag ocks? ha.

Noto

Balkongbilder smyger in lite d? och d?. ?lskar balkonger!

Notos fotbollslag h?ller till h?r. Sk?n skylt!

Foton: Johanna Siljehagen, Noto

Mysiga detaljer fr?n Noto

?lskar ?kta barockbalkonger.
Pirrone var en k?nd skulpt?r verksam i Noto.
Foton: Johanna Siljehagen

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank