"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Category: Sicilian Food Page 1 of 21

Organic Sicily | Visiting the Tomatoes – Part 1

Many of us buys them, but do not know how organic tomatoes grow. Welcome for a short moment with me at work visiting an organic tomato greenhouse in Sicily. These tomatoes will be mature in 8 to 10 days.

Svenska

Många av oss köper dem, men vet inte hur ekologiska tomater växer. Välkommen för en liten stund med mig på jobbet för att besöka ett ekologiskt tomatväxthus på Sicilien. Dessa tomater blir mogna på 8 till 10 dagar.

A Sicilian delicacy

Sea bass baked in salt in low temperature in the oven. These we eat at Da Lorenzo in Santa Tecla (below Acireale). Yummy! Book a table, a very popular restaurant.

Svenska

Saltinbakad Havsabborre bakad som gräddas i låg temperatur i ugnen. Dessa åt vi på Da Lorenzo i Santa Tecla (nedanför Acireale). Smaskigt! Boka bord, en mycket populär restaurang.

Sicilian Hand made delicacies

Things your do not find in the supermarkets. Hand made. Pure. Limited.

Don’t miss Via Napoli

For best bakery called Colazione (sweet things Sicilians eat for breakfast), and typical Sicilian fast food tavola calda. Everything super fresh and made here.

Svenska

F?r b?sta s?tsaker som kallas Colazione (s?tt som Sicilianare ?ter till frukost), och Sicilianst typisk snabbmat tavola calda. Allt superf?rskt och gjort p? plats.

Getting it Fresh

This is what I like about Sicily, getting everything day fresh. I do not buy everything in Supermarkets, it is nicer to go to the fish shop, to the butcher, to the vegetable and fruit vendor, to the bakery… In Catania you find them in every corner. My health has become much better during these years not buying mass produce, but from local stores the basic things you can choose yourself. Even during Lock Down we could still get some of these foods delivered home.

Svenska

Det h?r ?r vad jag gillar med Sicilien, f? allt dagsf?rskt. Jag shoppar k?per inte allt i stormarknader, det ?r trevligare att g? till fiskbutiken, till slaktaren, till gr?nsaks- och fruktf?rs?ljaren, till bageriet … I Catania hittar du dem i varje h?rn. Min h?lsa har blivit mycket b?ttre under dessa ?r d? jag inte k?er massproducerat, men fr?n lokala butiker de grundl?ggande matvarorna som du kan v?lja sj?lv. ?ven under Lock Down kunde vi fortfarande f? en del av dessa livsmedel hemlevererat.

Lock Down Hungry

Locked in for two months and with a small hopeful message from the Government that we can go to restaurants and bars first of June makes me dream of my favorite restaurants. Hopefully they open then! Here Putia in Giardini-Naxos. When I lived the area this raw fish entrance was just over the top!

Svenska

Inl?st i tv? m?nader och med ett litet hoppfullt meddelande fr?n regeringen att vi kan g? till restauranger och barer f?rsta juni f?r mig att dr?mma om mina favoritrestauranger. F?rhoppningsvis ?ppnar de d?! H?r Putia i Giardini-Naxos. N?r jag bodde i omr?det var denna r?a fisking?ng precis ?ver all f?rv?ntan!

Cin Cin sailing the coast

August and September is much about attending wine events in Sicily. The wine harvest starts soon in south Sicily and goes on until end September in some parts of the island. Here on a wine tasting sailing by the coast from Riposto to Taormina, incuding a buffet.

Svenska

Augusti och september handlar mycket om att delta p? vinevenemang p? Sicilien. Vinsk?rden b?rjar snart p? s?dra Sicilien och p?g?r till slutet av september p? vissa delar av ?n. H?r p? en vinprovning som seglar vid kusten fr?n Riposto till Taormina, med en buff?.

Wine event by Wine Not?

Through my new company Sicily Wine & Dine, that I am building up, I received a very nice invitation from Sabatina wine association to participate in their wine event Wine Not? It held place in north Sicily in a romantic small mountain village called Sant’Andrea with over 20 wine producers present. Here I found couple of interesting suppliers in the organic wine field. Also learned about a new wine variety called Faro which is a mix of five local wine grapes.

It was one of the best wine events I’ve been to, very well organized and they kept the food area in another location so one could concentrate on wine only. They even had ice boys walking around to make sure white and brut wines were constantly chilled.

Svenska

Genom mitt nya f?retag Sicily Wine & Dine, som jag bygger upp, fick jag en mycket trevlig inbjudan fr?n Sabatina vinf?rening att delta i deras vinevenemang Wine Not? Den h?lls p? norra Sicilien i en romantisk liten bergsby som heter Sant’Andrea med ?ver 20 vinproducenter n?rvarande. H?r hittade jag ett par intressanta leverant?rer inom det ekologiska vinf?ltet. L?rde mig ocks? om en ny vinsort som heter Faro som ?r en blandning av fem lokala vindruvor.

Det var en av de b?sta vinevenemang som jag varit p?, mycket v?lorganiserad och de h?ll matomr?det p? en annan plats s? att man bara kunde koncentrera sig p? vin. De hade till och med ispojkar som gick runt f?r att se till att vita och brut vinerna var st?ndigt kylda.

Crossing those waves with the Icon – Summer in Sicily

First real summer day in Taormina and it was time to lift the ancor of the yacht to take a bubble and gourmet tour around the stunning coast line of Giardini-Naxos, Taormina, Isola Bella and Letojanni. You have not seen Taormina properly if not seen from the sea side! Nuff talking, I let the photos speak…

Svenska

F?rsta riktiga sommardagen i Taormina och det var dags att lyfta b?tens ankare f?r en bubbel- och gourmettur runt den fantastiska kustlinjen Giardini-Naxos, Taormina, Isola Bella och Letojanni. Du har inte sett Taormina riktigt om du inte sett fr?n havet! Nog med snack, jag l?ter bilderna tala …

?

Pit Stop Trapani

Trapani is a quite well known coast town on the west side of Sicily. Had a huge tourism boom when the airport was made a Ryanair airport, but now struggling to keep the numbers up. Trapani is not my favourite city, but the old town is really worth a visit. Beautiful baroque style with nice shops, wine bars and traffic free zones. Park the car in front of the harbor and walk the few minutes in. In Trapani you should eat the classical couscous with fish soup. The city is also well located between two important wine districts, Alcamo and Marsala. I would recommend to book a stay on the countryside of Trapani. We visited just couple of hours to eat after a wine tour.

Svenska

Trapani ?r en ganska k?nd kuststad p? v?stra sidan av Sicilien. Hade en enorm turismboom n?r flygplatsen gjordes till en Ryanair flygplats, men k?mpar nu f?r att h?lla siffrorna uppe. Trapani ?r inte min favoritstad, men gamla stan ?r verkligen v?rt ett bes?k. Vacker barockstil med fina aff?rer, vinbarer och trafikfria zoner. Parkera bilen framf?r hamnen och g? de f? minuterna in. I Trapani borde du ?ta den klassiska couscousen med fisksoppa. Staden ligger ocks? bra till mellan tv? viktiga vinomr?den, Alcamo och Marsala. Jag rekommenderar att boka boendet p? landsbygden utanf?r Trapani. Vi stannade bara ett par timmar f?r middag efter en vintur.

We decided to stop by a wine bar and take in local Focaccia and Tagliere (cheese and chark).

Vi stannade till vid en vinbar och tog in en lokal Focaccia och Tagliere (ost och chark)

 

Page 1 of 21

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank