So after the two week trip all over Europe, when we came home we found some pests in our home, especially in the kitchen and have had a long battle to finally get rid of them. That is one negative side to live in a residence with many families. Homes look clean on the outside, but just by opening one wardrobe door you find a total mess in many sicilian homes. I have made a signal in the palace that we have an issue to solve, but it is waste of time as no sicilian house wife will ever admit that there is a problem in their homes. Saying that there is an issue in our homes is like swearing in church. Not even when last year when a neighbor shook their bedding and a cockroach flew in to our home from their home. I tried to talk about it, but every housewife just turned away their head and did not listen. Same with mold in houses, they just paint it over every year. Black or green does not matter, but with some paint on it you can pretend at least some time it is not there. Nothing really get fixed ever in a permanent way. Blah! So we have secured our home now and sprayed all lists, windows and doors. It seems to be working.

And my situtation with the female gang has calmed down as hubby now took care of it! Peace and calm. And hopefully it will remain so until my next trip. Remains to be seen.

Svenska

S? efter tv? veckors resande ?ver hela Europa, n?r vi kom hem hittade vi n?gra skadedjur i v?rt hem, speciellt i k?ket och har haft en l?ng kamp f?r att ?ntligen bli av med dem. Det ?r en negativ sida att bo i en bostad med m?nga familjer. Hemmen ser rena p? utsidan, men bara genom att ?ppna en garderobsd?rr ser du en hemsk r?ra i m?nga sicilianska hem. Jag har gjort en signal i palatset att vi har ett problem att l?sa, men det ?r sl?seri med tid eftersom ingen siciliansk hemmafru kommer n?gonsin att erk?nna att det finns ett problem i deras hem. Att s?ga att det finns ett problem i v?ra hem ?r som att sv?ra i kyrkan. Inte ens f?rra ?ret n?r en granne skakade sina s?ngkl?der och en kackerlacka fl?g in till v?rt hem fr?n sitt hem. Jag f?rs?kte prata om det, men varje hemmafru v?nde bara bort huvudet och lyssnade inte. Samma med m?gel i hus, de bara m?lar ?ver det varje ?r. Svart eller gr?nt m?gel spelar ingen roll, men med lite f?rg p? det kan du l?tsas ?tminstone en liten att att det inte finns d?r. Ingenting blir n?gonsin fixat p? ett permanent s?tt. Blah! S? vi har s?krat v?rat hem nu och besprutat alla lister, f?nster och d?rrar. Det verkar fungera.

Och min situation med det kvinnliga g?nget har lugnat sig, f?stmannen tog hand om det! Lugn och ro. Och f?rhoppningsvis kommer det att f?rbli s? tills min n?sta resa. ?terst?r att se.