Finally finished all travelling and was so happy to come home and tell all about it, but just by opening the door an odor hits my face and I get trouble breathing and skin starts to itch. Seems like our home has been cleaned with very strong low cost cleaning products and my clothes has been washed with some shitty detergent and overdosing. And I can not use these products at all. So today I am mad as hell, have to rewash the whole apartment and clothes because I already have trouble breathing because of the strong perfume inside. Bye bye free relaxed weekend!

So why is it so fu**ing hard for some people to respect other peoples lifestyle choices? I am very close to separate homes with hubby now if things do not change.

Svenska

?ntligen klar med alla resor och var s? glad att komma hem och ber?tta allt om det, men bara genom att ?ppna d?rren sl?r en fr?n en lukt mitt ansikte och jag f?r sv?rt att andas och huden b?rjar klia. Verkar som v?rt hem har rengjorts med mycket starka l?gkostnads reng?ringsprodukter och mina kl?der har tv?ttats med ganska taskigt tv?ttmedel och ?verdoserats. Och jag kan inte anv?nda dessa produkter alls.
S? idag ?r jag arg som fan, m?ste st?da om hela l?genheten och tv?tta alla kl?derna eftersom jag redan har sv?rt att andas p? grund av stark parfymstank inomhus. Bye bye ledig avslappnad helg!

S? varf?r ?r det s? fu**ing sv?rt f?r vissa m?nniskor att respektera andra m?nniskors val av livsstil? Jag ?r mycket n?ra till separata bost?der med f?stmanen nu om saker inte f?r?ndras.