Som jag skrev innan?fick jag??ntligen en f?rklaring av mina wierdo grejer och vill ?vers?tta del tv??om denna fr?ga. Det enklaste s?ttet att f?rst? skillnaden ?r j?mf?relsen nedan mellan en HSP och en icke-HSP person:
??nk dig att en person ofta vistas i ett klassrum, han/hon g?r en ?verblick av rummet p? morgonen och konstaterar att rummet ser ut som vanligt. En person med h?g k?nslighet vistas i ett liknande klassrum, han/hon kommer dit p? morgonen och konstaterar att Olle har placerat sina saker p? fel hylla, att Anna flyttat sin b?nk ett par decimeter, att Karin ser bekymrad ut och att Anders kommer att bli mer br?kig ?n vanligt idag.

En?HSP registrerar detaljer och tar upp massor av information p? bara n?gra sekunder. Detta h?nder hela tiden, dag ut och dag in. Vissa l?r sig att st?nga av vissa delar av informationsfl?det, andra l?r sig att hantera informationslasten genom vila och ?terh?mtning.

Som en HSP nu f?rst?r jag varf?r st?rre delen av m?nniskor inte ?r som mig och andra m?nniskor kan nu f?rst? varf?r en HSP beter sig p? ett visst s?tt.

Personligen ?r jag l?ttad ?ver att f? denna information. F?r mer information p? svenska, klicka h?r.
F?r Del 1 Jag skrev tidigare, klicka h?r.

——————————————–
Eng: As I wrote before I finally got an explanation of my wierdo stuff and would like to translate Part two of this matter. The easiest way to understand the difference is the comparison below between a HSP and a non-HSP person:
Imagine that a person often stays in a classroom, he/she makes a glance of room in the morning and finds that the room looks as usual. A person with high sensitivity? (HSP) reside in a similar classroom, he/she gets there in the morning and finds that Olle has put his things on the wrong shelf, Anna moved their bench a few feet, that Karin looks worried and that Anders will be more rowdy than usual today.

A sensitive body registers the details and takes up lots of information in just few seconds. This happens all the time, day in and day out. Some learn to turn off certain parts of the information flow, others learn to manage information load through rest and recuperation.

As a HSP now I understand why major part of the people aren’t like me and other people can now understand why a HSP behaves in a certain way.

Personally I’m releived to have this information. For more information in Swedish, click Here.
For Part 1 I wrote before, click Here.