Right after the trip arrived a new family member. His name is Jack London and is 2 months. So much joy in such a small package. He is born in Catania and eats homemade and organic foods.

Svenska

Direkt efter resan kom en ny familjemedlem. Hans namn ?r Jack London och ?r 2 m?nader. S? mycket gl?dje i ett s?dant litet paket. Han ?r f?dd i Catania och ?ter hemlagat och ekologiskt.
Jack London 002