Italienare s?ger ofta Fra il dire e il fare c’e’?di mezzo?il mare = mellan att s?ga och att g?ra finns ett hav.
Sicilianare brukar skr?mma upp nya p? ?n med orden: Mutui, cosa nostra e’! = Var tyst, det ?r v?ran sak!
D? fr?gar de nya lite sk?rrade: Tr?ffade vi verkligen p? maffian d?r?

F?rs?ker h?lla mig f?r skratt och?lyckas beh?lla allvaret.

———————————————–
Eng:

Italians often say Fra il dire e il fare c’? ‘di mezzo il mare = Between saying and doing?there’s an ocean.
Sicilians tend to scare up new ones?on the island with the words: Mutui, cosa nostra e ‘! = Be quiet, it’s our thing!
Then new ones ask bit uptight: Did we really the?maffia there?

Trying not to laugh and succee to?retain seriosity.