Att skapa en trivsam arbetsplats och att g?ra milj?n mer positiv beh?ver inte stora investeringar utan det ?r ofta de sm? detaljerna som g?r det. Vissa m?lar om till mer harmoniska f?rger, vissa l?ter anst?ldla ta med sina husdjur, vissa juder p? lunch en g?ng i m?naden….ja det finns m?nga ideer till att visa sin uppskattning. Sverige ?r dock en av de mest kaffedrickande l?nderna i v?rlden och denna detalj gl?ms l?tt bort d? vi i f?rsta hand t?nker p? Italien och Frankrike n?r vi h?r ordet Kaffe. Att personanel f?r tillg?ng till ffi kaffe till god kvalitet n?r de vill ?r ocks? en kvalitetsfaktor i arbetsmilj?n. Ett f?retag beh?ver inte k?pa in dyra kaffemaskiner, det g?r utm?rkt att hyra en. T.ex. kan f?retaget hyra kaffemaskin hos dsfm d?r kaffet rostas just i Italien. Det finns olika modeller att v?lja emellan och sorten av kaffe anpassas ocks? till arbetsplatsens smak. Anst?llda kan ocks? v?lja mellan oliak kaffen som espresso, kaffe latte, men ?ven the och varm choklad. Inte bara det, kaffet levereras till er regelbundet samt att all installation och service ?r utan kostnad. P? detta s?tt slipper ett f?retag t?nka p? extra arbetsinsatser och samtidigt h?jer man trivsamheten f?r anst?llda.