From tomorrow we are free to travel to EU countries and within Italy. Basically just one thing remains, using a mask. Quite fascinating “they” could close down the whole world, put people in masks and locked in, in just couple of weeks.

It has been surreal to be locked in since beginning of March, but it has also been a great time to really think about which kind of reality I want to go back to. Made major clean ups at home, in life and in work. Now just full speed ahead and grab the bright future.

Svenska

Fr?n i morgon ?r vi fria att resa till EU-l?nder och inom Italien. I grunden kvarst?r bara en sak, anv?nda en skyddsmask. Ganska fascinerande att “de” kunde st?nga hela v?rlden, s?tta m?nniskor i masker och l?sa inne, p? bara n?gra veckor.

Det har varit surrealistiskt att vara inl?st sedan b?rjan av mars, men det har ocks? varit en bra tid att verkligen t?nka p? vilken typ av verklighet jag vill g? tillbaka till. Gjort stora rensningar hemma, i livet och med jobbet. Nu bara full fart fram?t och ta tag i den ljusa framtiden.