Londra-Berlino 109Londra-Berlino 111
Photos above are from the Region of Sicilys stand where different sicilian producing companies can promote their products. Sicily sends always many organic companies because the island has produced organic for generations.

————————

Foton ovan ?r fr?n sicilianska regionen d?r olika sicilianska producerande f?retag kan marknadsf?ra sina produkter. Sicilien skickar alltid m?nga ekologiska f?retag eftersom ?n har producerat ekologisk i generationer.

Londra-Berlino 110Londra-Berlino 115

On my way to meet buyers. It is nice to be well again and build up the company. Love this job!

———————————

P?v?g att m?ta ink?pare. Det ?r underbart att vara frisk igen och bygga upp f?retaget. ?lskar detta arbete!

Londra-Berlino 114

BioTropic had a very nice stand this year, one of the best.

————————-

BioTropic hade en mycket fin plattform detta ?r, en av de b?sta.