Today I heard a catanesi man complain to his friend that his wife has started to work and she does not “use her head anymore”.
I told him that “perhaps she has now seen how great it is to earn her own money instead of having you as a boss at home!”

Svenska

Idag h?rde jag en catanesisk man klaga till sin v?n att hans fru har b?rjat arbeta och att hon inte anv?nder huvudet l?ngre”.
Jag sa till honom att hon kanske har nu sett hur underbart det ?r att tj?na sina egna pengar ist?llet f?r att ha dig som chef hemma!