"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Architecture Page 1 of 2

Sciacca – Like walking in a museum

Visited in January a beautiful marina town in the very south of Sicily. Hill side town with stunning sea view and famous for the thermal baths. The old part is like walking in an open museum.

Svenska

Besökte i Januari en vacker småbåtshamnstad i södra Sicilien. Stad på en kulle med fantastisk havsutsikt och känd för termalbaden. Den gamla delen är som att gå i ett öppet museum.

Borgo Parrini, A fantasy village

Fantasy village with mosaics, majolica and colored glass, bright facades with an explosion of colorful flowering plants. Initiator is Giuseppe Gaglio, with origins of Borgo Parrini who started restoring the abandoned houses inspired from Barcelona for love for the famous Spanish artist and architect Gaudi. The project started late 1990 and in 25 years arrived to this. “Parrini” is in Sicilian dialect and means priests, and they are still called that today.

Svenska

Fantasiby med mosaik, majolika och färgat glas, färgglada fasader med en explosion av färgglada blommande växter. Initiativtagare är Giuseppe Gaglio, med ursprung från Borgo Parrini som började restaurera de övergivna husen inspirerad från Barcelona med förkärlek till den berömda spanska konstnären och arkitekten Gaudi. Projektet startade sent 1990 och nu efter 25 år blivit detta. Parrini är siciliansk dialekt och betyder präster, och de kallas så fortfarande idag.

Walking Tour, Ortigia Syracuse Part 2

Welcome to the second part of Walking Tour in Ortigia. Here we start at shopping street Corso Giacomo Matteotti, and go: – Via Cavour – Piazza Duomo with two very importants churces. To see inside watch the video of three Santa Lucia locations in Syracuse. – Piazzetta San Rocco with Palazzo Magliaccio – Aretusa Fountain – Via Roma – Diana Fountain – Maniace Fortress

Svenska

Välkommen till andra delen av Walking Tour i Ortigia. Här börjar vi på shoppinggatan Corso Giacomo Matteotti, och går: – Via Cavour – Piazza Duomo med två viktiga kyrkor. För att se insidan se videon Three Santa Lucia locations in Syracuse. – Piazzetta San Rocco with Palazzo Magliaccio – Aretusa Fountain – Via Roma – Diana Fountain – Maniace Fortress.

Walking Tour, Ortigia Syracuse – Part 1

This video was supposed to be out 1,5 months ago. But due to technical issues it had to be moved and re-done. Therefor my wool cape. LOL!

Here we visit Ortigia island in Syracusa. We start by the daily market and go: – Temple of Apollo – Via Resalibera; cute alley’s to the seaside – Seaside Lungomare Levante – Forte San Giovanello – Via Vittorio Veneto – Palazzo Impellizzeri

Part 2 coming soon! Working on it….

Svenska

Den här videon skulle vara ute för 1,5 månader sedan. Men på grund av tekniska problem måste den flyttas och göras om. Därför min ullcape. LOL!

Här besöker vi ön Ortigia i Syracusa. Vi börjar med den dagliga marknaden och går: Temple of Apollo – Via Resalibera; cute alley’s to the seaside – Seaside Lungomare Levante – Forte San Giovanello – Via Vittorio Veneto – Palazzo Impellizzeri

Del 2 kommer inom kort! Jobbar på den…

Medieval Sicily | Montalbano di Elicona

Visiting a very interesting medieval village in the north-east Sicilian mountains, perfect for day trip. Famous for it’s castle and being awarded 2015 as one of the most beautiful villages in Italy.

NOTE! Vertical filming will be less, (but in some tiny alley’s necessary), I’m learning! Thank you for your patience.

Svenska

Besöker en mycket intressant medeltida by i de nordöstra sicilianska bergen, perfekt för dagsutflykt. Känd för sitt slott och tilldelats pris 2015 som en av de vackraste byarna i Italien.

NOTERA! Vertikal filmning kommer att bli mindre, (men i några små gränder nödvändigt), jag lär mig! Tack för ditt tålamod.

The Cathedral of Palermo

Built in 1184 by the Normans to become a Christian church. I like to leave the sound on to hear the local atmosphere with voices, traffic and other sounds.

Follow Living In Sicily on Youtube where I will post videos from Sicily. Do note I am building the channel, have to e.g. photograph a new header. 🙂

Svenska

Byggdes 1184 av Normannerna för att bli en kristen kyrka. Jag vill lämna ljudet på för att höra den lokala atmosfären med röster, trafik och andra ljud.

Följ Living In Sicily på Youtube där jag kommer att lägga upp videon från Sicilien. Observera att jag bygger kanalen, måste bl.a.fotografera en ny header bild. 🙂

The Sicilian baroque wonder

?

Can highly recommend a tour in one of the Sicilian baroque wonders, the Biscari Palace in Catania. Today was offered an exclusive tour guided by the prince himself, Principe Ruggero Moncada. The prince has a beef with us Swedes as his wife almost ran away with a Swedish man once.
The palace attracted many famous writers like Goethe and Brydone. One the painting you can see the Princess with a hole in her stomach. This happened cause during WW2 the big dancing sala was used as a tennis court by soldiers, and the accident happened. The family decided not to repair the damage as it became part of the history.
The part that I Iove the most is the baroque stairs by the ball room. The palace was finished 1763. Sadly it is quite run down, but it is privately held and just to repair one Murano chandelier costs ?12,000.

I’ve been here couple of times for masquerades and other events, but for a tour it was the first time. Una meraviglia!

More photos after the Swedish text

Svenska

Kan starkt rekommendera en rundtur i ett av de sicilianska barockens underverk, Biscari-palatset i Catania. Idag erbj?ds en exklusiv turn? guidad av prinsen sj?lv, Principe Ruggero Moncada. Prinsen har liten gnabb med oss svenskar eftersom hans fru n?stan smet iv?g med en svensk man en g?ng.
Palatset lockade m?nga k?nda f?rfattare som Goethe och Brydone. I en m?lning kan du se prinsessan med ett h?l i magen. Detta h?nde under andra v?rldskriget d? den stora danssalen anv?ndes som tennisbana av soldater, och olyckan intr?ffade. Familjen beslutade att inte reparera skadan eftersom den blev en del av historien.
Den del som jag gillar mest ?r barocktrappan vid danssalen. Palatset blev f?rdigt 1763. Tyv?rr ?r det ganska slitet, men det ?r privat?gt och bara f?r att reparera en Murano-ljuskrona kostar ?12 000.

Jag har varit h?r n?gra g?nger f?r maskerader och andra evenemang, men f?r en turn? var det f?rsta g?ngen. Una meraviglia!

??

Syracuse – the beauty of Piazza Duomo

One of the most beautiful baroque piazzas in Italy is Piazza Duomo in Ortigia, Syracuse. A rectangular piazza surrounded by flamboyant palaces.? Here you find the extraordinary main church and the church of Santa Lucia, which is important for us Swedes.

The main church of Ortigia has not much left from the Greek era than couple of Doric columns in the facade, but is worth a visit. It’s dedicated to Athena and is part of the UNESCO heritage list. Usually when you seen one baroque church, you have seen them all, but this main church is very different. Its style is mainly Baroque and Rococo on the outside, inside has parts dating back to the Siceliot epoch, and parts dating back to medieval times, built by the Normans and thus left until the present day. Its internal structure is composed of several naves and chapels, which have a classic and decorated style, typical of the Baroque too. The site of the church dates back as far as year 700 B.C, but the church was complete 1753.

By the main church is the Chiesa di Santa Lucia alla Badia, an important church for us Swedes as we celebrate Saint Lucia the same time as in Sicily. Here you find the original masterpiece from Caravaggio, Il seppellimento di Santa Lucia (Burial of St Lucy). It’s painted in Syracuse between 1608 and 1609.

Svenska

En av de vackraste barock piazzorna i Italien ?r Piazza Duomo i Ortigia, Sirakusa. En rektangul?r piazza omgiven av flambojanta palats. H?r hittar du den extraordin?ra huvudkyrkan och kyrkan Santa Lucia, vilken ?r viktig f?r oss svenskar.

Ortigias huvudkyrka har inte mycket kvar fr?n den grekiska eran ?n n?gra doriska kolonner i fasaden, men ?r v?rt ett bes?k. Den ?r till?gnad Athena och ing?r i UNESCOs v?rldsarvslista. Vanligtvis n?r man sett en barockkyrka har man sett dem alla, men den h?r huvudkyrkan ?r v?ldigt annorlunda. Dess stil ?r fr?mst barock och rokoko p? utsidan, inuti delar som g?r tillbaka till Siceliotiden och delar som g?r tillbaka till medeltiden, byggda av normannerna och d?rmed kvar tills idag. Dess interna struktur best?r av flera navar och kapeller, som har en klassisk och dekorerad stil, som ?r typisk f?r barocken. Kyrkans plats dateras s? l?ngt som ?r 700 B.C, men nuvarande kyrkan var f?rdig 1753.

Vid huvudkyrkan finns Chiesa di Santa Lucia alla Badia, en viktig kyrka f?r oss svenskar d? vi firar Santa Lucia samtidigt som p? Sicilien. H?r hittar du det ursprungliga m?sterverket fr?n Caravaggio, Il seppellimento di Santa Lucia (Begravningen av Santa Lucia). Den m?lades i Sirakusa mellan 1608 och 1609.

Quattro Canti

Quattro Canti in Palermo is also known as Piazza Vigliena, built between 1608-1620 in Baroque style. The piazza has four sidea, a form of a octagonal with four streets crossing. The four facades are identical and has fountains and statues of the four seasons, four Spanish kings of Sicily and four patronesses of Palermo.

Svenska

Quattro Canti i Palermo ?r ocks? k?nd som Piazza Vigliena, byggd mellan 1608-1620 i barockstil. Piazzan har fyra sidor, ?ttkantig form med fyra gator som korsar. De fyra fasaderna ?r identiska och har font?ner och statyer av de fyra ?rstiderna, fyra spanska kungarna p? Sicilien och fyra beskyddarinnorna av Palermo.

The moving clock tower in Messina – Everyday at 12pm

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank