"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Culture Page 2 of 3

Shortly the basics of this society

Many times I get the question of how the sicilian society is. Well, of course there are general things that can explain the society, but it is also a changing island with the older people still holding on to old rules and beliefs, and young people who wants to break free. The fine line we can draw at my generation, those above are still much the old Sicily and the younger are more modern, also with a more positive view of their future and wonderful island.
I found this sign by a church and it explains very well the ground of the society, it is Jesus saying “I am the path, the truth and life….without me you can not do anything”. Well, the first part Jesus said but not the last part and those who do not read the Bible (have never met a catholic here that reads the Bible) believes the preasts words and think they are nothing without Jesus or someone else for that fact. These words are actually the basics of the sicilian society and effects it and peoples behaviour very much.

Svenska

M?nga g?nger f?r jag fr?gan om hur det sicilianska samh?llet ?r. Jo, naturligtvis finns det generella saker som kan f?rklara samh?llet, men det ?r ocks? en f?r?nderlig ? med ?ldre m?nniskor som fortfarande h?ller fast vid gamla regler och tro, och de unga m?nniskorna som vill frig?ra sig. Den fina linjen kan vi kan dra vid min generation, de ovan ?r fortfarande det gamla Sicilien och den yngre ?r mer modern, ocks? med en mer positiv syn p? sin framtid och deras underbara ?.
Jag hittade denna skylt vid en kyrka och den f?rklarar mycket v?l grunden i samh?llet, det ?r Jesus som s?ger Jag ?r v?gen, sanningen och livet …. utan mig kan ni inte g?ra n?gonting. Jo, Jesus sade den f?rsta delen, men inte den sista och de som inte l?ser Bibeln (har aldrig tr?ffat en katolik h?r som l?ser Bibeln) tror p? pr?stens ord och tror att de ?r ingenting utan Jesus eller n?gon annan f?r den delen. Dessa ord ?r faktiskt grunderna i det sicilianska samh?llet och p?verkar det och folks beteende v?ldigt mycket.

Contrast with a free thinker and religious territory

Some christian group has built an open church tent quite close to where I live and yesterday the priest was preaching that God will punish those who “live in lusts in life” like eating too much and sexual desires. Amen and Halleluja! And there I was in bed with 3 litres of ice cream watching Sex And The City. The contrast was hilarious! :))
————————————-
Svenska

En kristen grupp har byggt ett ?ppet kyrkt?lt ganska n?ra d?r jag bor och ig?r predikade pr?sten att Gud kommer att straffa dem som lever i lustar i livet som att ?ta f?r mycket och sexuella beg?r. Amen och Halleluja! Och d?r var jag i s?ngen med 3 liter glass tittandes p? Sex and the City. Kontrasten var mycket lustig! :))


Marriage Trends – Mixed Marriages are increasing

Marriage between a sicilian man and foreign woman is a growing trend. In Sicily mixed marriages are tripled last 15 years and in some areas so much that it’s a quite common talk-about that some men even divorce their sicilian wife to marry a foreign woman. Total in Italy, men who already have a marriage and a family behind and leaves it for a foreign woman happens in 37.3% of cases in which he celebrates the second marriage. The lower the percentage of women that characterizes the phenomenon: to leave the family to a stranger, who then becomes the second husband, are 18.3%.? Italian men marry women mostly from EU countries (59%) or from the American continent.

Conflicts increase if there is a difference of religion, particularly between Muslims and Christians.

An important issue according to Eurispes are about the scams that are hiding behind mixed marriages, where often is to get italian citizenship. 79.3% (mostly women) of marriages was for marriage and over 30%? for a residence. The Italian Association Matrimonialisti estimates that every year, in Italy, 3000 weddings are for residential scams.

Sources: istat, la sicilia, Eurispes, the italian Acc. Matrimonialisti, blogs, local newspapers
—————————————
Svenska

?ktenskap mellan en siciliansk man och utl?ndsk kvinna ?r en v?xande trend. P? Sicilien har bland?ktenskap tredubblas de senaste 15 ?ren och i vissa omr?den s? mycket att det ?r ett ganska vanligt pratom att m?nga m?n skiljer sig fr?n sicilianska frun f?r att gifta sig med en utl?ndsk kvinna. Totalt i Italien m?n som redan har ett ?ktenskap och en familj bakom sig och l?mnar den f?r en utl?ndsk kvinna, ?r 37,3% av fallen d?r han firar det andra ?ktenskapet. L?gre andel hos kvinnor som k?nnetecknar fenomenet, att l?mna familjen f?r en fr?mling, som d? blir den andra maken, ?r 18,3%. Italienska m?n gifter sig med kvinnor fr?mst fr?n EU-l?nder (59%) eller fr?n den amerikanska kontinenten.

Konflikterna ?kar om det finns en skillnad p? religion, s?rskilt mellan muslimer och kristna.

En viktig fr?ga enligt Eurispes ?r de bedr?gerier som g?mmer sig bakom bland?ktenskap, d?r det ofta handlar om att f? italienskt medborgarskap. 79,3% (mestadels kvinnor) av ?ktenskapen var f?r ?ktenskap och ?ver 30% f?r ett medborgarskap. Den italienska F?reningen Matrimonialisti uppskattar att varje ?r, i Italien, ?r 3000 br?llop f?r medborgarskapsbedr?gerier.

Sicilian Pupi

Festa di San Giovanni Battista

Detta berättade trogna katolikerna för mig inför festen och fick ett programblad: Från 19:e augusti till 2:a September är det Festa di San Giovanni i Ragusa. San Giovanni är beskyddaren över Ragusa, ett helgon. San Giovanni har levt på riktigt och helgonförklarats för sitt engagemang inom kyrkan och samhället. Varje stad på Sicilien har ett helgon, t.ex. Ragusa Iblas helgon heter San Giorgio och Catanias heter Santa Agatha. Helgonen kan vara kvinnliga och manliga. Det är från Sicilien, Syrakusa, som Santa Lucia kommer ifrån. Detta helgon firas i Sverige.

Detta är i första hand en religiös fest, men även mycket kultur.

Ferragosto. Nu vet jag vad det är

Har länge undrat vad Ferragosto är, alla pratar om det men ingen ids (eller vill) förklara. Är det något med järn att göra? Något religiöst? Något med havsdjur? Nej, det är en helg i augusti då ALLA är lediga. Nästan iallafall, inte de inom turism dock. Bestämde mig att inte ens försöka ta mig ut på stranden idag, men kilade en sväng med motorinon. Såhär såg det ut redan 10:00 på förmiddagen.

Som vid tolv hade blivit såhär fullt med folk. Detta blir konsekvensen när alla Sicilianare släpps ut lösa och lediga på gatorna samma helg! Gaaa!
Försöker inte ens parkera min bleka bak i detta kaos! Jag köper en glass istället och motorinar hem igen.

Jag har laddat

Börjat bli otroligt trött på mitt svenska vänliga sätt, för det funkar inte. Den generella sidan gäller bara Sverige, vi har ju ändå en mix av kulturer. Hela tiden ska folk kommentera hur våran uppfostran är, så nu ryter jag till! Skillnaden är denna: På Sicilien gör föräldrarna allt för sina barn, precis som i Sverige. Men här GÖR de verkligen allt och ungarna kan knappt torka baken…de lär sig ingenting! Plocka bort tallriken, öppna bankkonto, värdet av pengar finns det ingen susning om. I Sverige gör föräldrarna också allt för oss, men de gör allt för att vi ska lära oss! Detta är skillnaden…när budskapet gått ut, brukar de hajja och säga att det är bra att lära sig saker. Och sen kommer frågorna: Kan du lära mig att skriva CV? Kan du lära mig engelska? osv. TRÖTT! Sådärja! Basta e punto! (=punkt slut!)

Betala P-plats!

Hälsade på min väninna i grannstaden och betalade för parkering, fick fyra saker som liknar lottokuponger. Tur att jag bara stannade i två timmar, det skulle ju ta en timme att sätta dit allt!

En kupong gäller 30 minuter. På alla kuponger skrapas fram är, dag, månad och tid för ankomst. Kupongen köper du i närmaste kiosk….Hur var det nu? Biljettautomat?? Hohoooo…

Köpt mig en kaffebryggare

Nu har jag nog gjort det sista för att anpassa mig till samhället; har köpt mig en italiensk kaffekokare, “caffettiera”. Köpte en för 6 personer för här dricker ju de från små koppar. En sån här dricker jag varje morgon. Blandar i lite varmt vatten och mjölk så får jag svenkst kaffe på morgonen. Vaknar inte annars! Märket heter “Bialetti” och ska tydligen vara det bästa.

Kusliga dödsannonser

Detta verkar vara något mycket Sicilianskt. När någon dör klistras det upp annonser på väggar och murar. Tycker det är rätt så otäckt! Om personen varit känd i stan, så hittas annonser överallt.

Det står personens namn, ålder samt från vilken adress och tid kistan flyttas, oftast gående, till nämnd kyrka. Det skrivs även namn på närmast sörjande. Dessa annonser tas inte bort, utan slits bort med tiden.

Begravning sker inom två dagar. Kistan och liket transporteras till den dödes hus över natten där sorgetåget kommer på “öppet-hus” för att ta ett sista farväl. Tänk på om du hamnar i denna situation att locket är öppet. Du kan alltså få se liket. Är det den sista bilden man vill ha i sitt minne av en kär död? Som svensk vill jag inte det, men här är det så.

Page 2 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank