"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Females

Femmine didn’t know I was home

I came home earlier than planned from a trip, in the middle of the night. Came home silently not making any noise to avoid to wake up people in the building. Next morning chilling in my balcony, just relaxing in the sun I heard my female neighbors down stairs talking about their Straniera neighbor complaining how she (meaning me) can come and go home as she likes. And one woman added that of course she can do what she likes, her mother lives far away not keeping an eye on her.

I am 40+. LOL!

Just another day in female world of Sicily.

Svenska

Kom hem tidigare än planerat från en resa, mitt i natten. Kom hem tyst för att undvika att väcka grannarna i byggnaden. Nästa morgon när jag chillar på min balkong, kopplar av i solen, hörde jag mina kvinnliga grannar nedanför som pratade om sin Straniera-granne och klagade på hur hon (de menar mig) kan komma och gå hemma som hon vill. Och en kvinna tillade att självklart kan hon göra vad vill, hennes mamma bor långt borta utan att hålla koll på henne.

Jag är 40+. Hahahaa!

Bara en annan dag i den Sicilianska kvinnliga världen.

Sexual education? Anyone?

I hear and see lots of strange things everyday, but this one took the top position of them all during all of the five years here.

We in the dog group were in the park yesterday and let the dogs run free. Later three women with kids passes and the mothers got scared when dogs went to them. The reason was not that they were afraid of the dogs, the reason was that the women got nervous the dogs would hump on them as all three got their period.

Me and the other female dog owner: ??????…and then try not to laugh in this situation.

Svenska

Jag h?r och ser massor av konstiga saker varje dag, men detta tog toppositionen av dem alla under dessa fem ?ren h?r.

Vi i hundgruppen var i parken i g?r och l?t hundarna springa fritt. Senare passerade tre kvinnor med barn och mammorna blev r?dda n?r hundarna gick till dem. Anledningen var inte att de var r?dda f?r hundarna, anledningen var att kvinnorna blev nerv?sa att hundarna skulle hoppa p? dem eftersom all tre hade sin menstruation.

Jag och den andra kvinnliga hund?garen:? ??????….och sen f?rs?ka att inte skratta i denna situation.

Comment of today

Cs and my lifestyle gets alot of comments from females and this one was the best in a long time. C was going to make a withdrawal and we parked infront of a park bench where there were parking allowed. Two older ladies sat on the bench and said: Oh, so she drives the car and he sits in the passanger seat and holds the dog! And their faces were not happy! LOL!

In Sicily 99,99% it is the other way around. Always the man driving, leading and deciding everything. We share these things…no ancient gender roles.

Svenska

Cs och min livsstil f?r m?nga kommentarer fr?n kvinnor och denna var den b?sta p? l?nge. C skulle g?ra ett uttag och vi parkerade framf?r en parkb?nk d?r det var parkering till?ten. Tv? ?ldre damer satt p? b?nken och sa: ?h, s? hon k?r bilen och han sitter i passagerars?tet och h?ller hunden! Och deras ansikten var inte glada! Hahahaaa!

P? Sicilien ?r det 99,99% tv?rtom . Alltid mannen som k?r, leder och fattar alla beslut. Vi delar dessa sakeringa gamla k?nsroller.

Female Family Mafia

So, many have been so worried about me meeting the mafia in Sicily and that will never happen. But there is another mafia to be aware of and those are much stronger than the real mafia, it is the female family mafia.

As a newold member in a family filled with sisters, mothers and other in-married females there is always someone following you. Well, not anymore, but in the beginning. In Sicily when there is a new female in the family, she gets normally involved in the female gang. It is all females in closest family that hangs out every day and often in the mothers house. They do everything togehter; take care of kids, cook together, fix nails and hair, dosmall errands together, buy same home decoration and then homes looks the same with same colors, curtains, solutions ecc. But the leader is always the mother of the family and then sisters, sisters in law, daughters and grandchildren are under that command. Then command stops then the father walks into the house, then he is the family head.

So of course over 1,5 years ago when hubby and I decided to live together, strong forces tried to put me in the same female gang and I refused. Also because I work, I am not interested to raise others children and my life is so totally different from theirs. The females are very friendly, but it took alot of time to make them understand that I know how to run a household and have also taught hubby to do so (it will be another blogpost about that). Several times they have tried to come in and choose where the coffee cups should be, check where the ironing board is, tell me to call one of the sisters to clean the house, check the detergent…at the beginning they came with lunch everyday before they understood that I can cook since 10 years old and also hubby cooks. Then it took the longest to make female mafia to understand that I live organic and sustainable. The home cleaning eco products took a long time to pass and I am not sure if they have passed yet.

The best part of all was when I put the sofas together, and no one could help me because they have never touched a screwdriver. I think that in moment the coin started fell down.

I have been through this many times in Ragusa when I lived by myself and with my ex. But this time it is not a shock anymore and I can handle it much better. It is just their way of doing things….

Svenska

S?, m?nga har varit s? oroliga att jag ska m?ta maffian p? Sicilien och som aldrig kommer att h?nda. Men det finns en annan maffia att vara medveten om, och de ?r mycket starkare ?n den verkliga maffian, och det ?r den kvinnliga familje maffian.

Som ny medlem i en familj fylld med systrar, m?drar och andra ingifta kvinnor finns det alltid n?gon som f?ljer dig. Tja, inte l?ngre, men i b?rjan. P? Sicilien n?r det finns en ny kvinna i familjen, blir hon normalt deltagare i det kvinnliga g?nget. Det ?r alla kvinnor i n?rmaste familjen som ?r tillsammans varje dag och ofta i moderns hus. De g?r allt tillsammans; tar hand om barnen, lagar mat tillsammans, fixar naglar och h?r, g?r sm??renden tillsammans, k?per samma heminredning och sedan ser alla hem likadana ut med samma f?rger, gardiner, l?sningar etc . Men ledaren ?r alltid mamman i familjen och sedan ?r systrar, sv?rd?ttrar, d?ttrar och barnbarn under det kommandot. Kommandot upph?r d? fadern g?r in i huset , d? han ?r familjens huvud .

S? naturligtvis ?ver 1,5 ?r sedan n?r jag och f?stmannen beslutade att bo ihop, f?rs?kte starka krafter s?tta mig i samma kvinnog?ng och jag v?grade. Ocks? f?r att jag jobbar, jag ?r inte intresserad av att uppfostra andras barn och mitt liv ?r s? helt annorlunda fr?n deras. Kvinnorna ?r mycket v?nliga, men det tog mycket tid att f? dem att f?rst? att jag vet hur man driver ett hush?ll och har ocks? visat f?stmannen hur man sk?ter ett hush?ll (det kommer att bli ytterligare inl?gg om det ). Flera g?nger har de f?rs?kt att komma in och v?lja var kaffekopparna b?r vara, kolla var strykbr?dan ?r, s?ga till mig att ringa en av systrarna f?r att st?da huset, kolla tv?ttmedlet…i b?rjan kom de med lunch varje dag innan de f?rstod att jag kan laga mat sedan 10 ?rs ?lder och ?ven min f?stman kockar. Sen tog l?ngst tid att f? kvinnliga maffian att f?rst? att jag lever ekologiskt och h?llbart. St?dnings ekoprodukterna tog l?ng tid att passera och jag ?r inte s?ker p? om de har passerat ?n.

Den b?sta delen av allt var n?r jag satte ihop soffor, och ingen kunde hj?lpa mig f?r de aldrig har r?rt en skruvmejsel. Jag tror att i det ?gonblicket b?rjade myntet trilla ner .

Jag har varit med om detta m?nga g?nger i Ragusa n?r jag bodde sj?lv och med mitt ex. Men den h?r g?ngen ?r det inte en chock l?ngre och jag kan hantera det mycket b?ttre. Det ?r bara deras s?tt att g?ra saker…

La Jolly Componibili Catania

I detta manliga sportsamhälle hade jag svårt att tänka mig att det finns aktiva kvinnor i italienska fotbollensvärlden. Men tack vare ett liten fråga i ett tidigare inlägg, blev jag uppmärksammad på La Jolly Componibili di Catania. Det finns många kvinnliga fotbollslag på Sicilien, men detta lag har fastnat mig på minnet för att de var verksamma i Catania (Sicilien) och kvinnor på 70-talet!


Jolly Catania
var ett kvinnligt fotbollslag aktivt mellan 1976-1979. De spelade sina hemmamatcher på stadion Cibali i Catania, klädda i rödblåa tröjor. La Jolly Componibili di Catania fick sitt namn via en sponsor. Jolly Catania startade i Serie C och vann direkt sin grupp. Och tack vare styrkan från sin vinst vann de även Serie B år 1977. Det tredje året, 1978, vann de även Serie A och kammade hem Scudetto*. Av 22 matcher vann de 20, förlorade bara två.


Startskottet av lagets lineup som vann det historiska mästerskapet: Virgil Caruso, Summa, Belviso, Pedral, Musumeci, Carrubba, Loner, Zuccaro, M. Macaulo, Reilly. Rose Reilly, skotsk, var kapten och var också en av de mest representativa för sitt lag.
————————————————–
* Scudetto är en lista över italienska fotbollsvinnare av serie A (italienska: Scudetto – “liten sköld”). Scudetto delades för första gången ut 1924 när Genoa vann för 9:e gången.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank