"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Food Page 1 of 6

Follow on Instagram

Follow Living In Sicily on Instagram by clicking HERE where you will find more weekday photos not posted on the blog. Enjoy! 🙂


Följ Living In Sicily på Instagram genom att klicka HÄR där du hittar fler bilder på vardagen som inte publiceras på bloggen. Enjoy! 🙂

A Sicilian delicacy

Sea bass baked in salt in low temperature in the oven. These we eat at Da Lorenzo in Santa Tecla (below Acireale). Yummy! Book a table, a very popular restaurant.

Svenska

Saltinbakad Havsabborre bakad som gräddas i låg temperatur i ugnen. Dessa åt vi på Da Lorenzo i Santa Tecla (nedanför Acireale). Smaskigt! Boka bord, en mycket populär restaurang.

Sicilian Hand made delicacies

Things your do not find in the supermarkets. Hand made. Pure. Limited.

In a world without industrialism

A beautiful thing with Sicily is that they have managed to keep handy craft and genuine produce in a world where everything is industrialized. The taste and quality of food is amazing and you can find carpenters, shoe repair shops, create and have your own furniture and home decorations done. And it is not expensive either.

Svenska

En vacker sak med Sicilien ?r att de har lyckats beh?lla hantverk och ?kta produkter i en v?rld d?r allt ?r industrialiserat. Smaken och kvaliteten p? maten ?r fantastisk och du kan hitta snickare, skoverkst?der, skapa och f? egna m?bler och heminredning gjort. Och det ?r inte heller dyrt.

Pit Stop Trapani

Trapani is a quite well known coast town on the west side of Sicily. Had a huge tourism boom when the airport was made a Ryanair airport, but now struggling to keep the numbers up. Trapani is not my favourite city, but the old town is really worth a visit. Beautiful baroque style with nice shops, wine bars and traffic free zones. Park the car in front of the harbor and walk the few minutes in. In Trapani you should eat the classical couscous with fish soup. The city is also well located between two important wine districts, Alcamo and Marsala. I would recommend to book a stay on the countryside of Trapani. We visited just couple of hours to eat after a wine tour.

Svenska

Trapani ?r en ganska k?nd kuststad p? v?stra sidan av Sicilien. Hade en enorm turismboom n?r flygplatsen gjordes till en Ryanair flygplats, men k?mpar nu f?r att h?lla siffrorna uppe. Trapani ?r inte min favoritstad, men gamla stan ?r verkligen v?rt ett bes?k. Vacker barockstil med fina aff?rer, vinbarer och trafikfria zoner. Parkera bilen framf?r hamnen och g? de f? minuterna in. I Trapani borde du ?ta den klassiska couscousen med fisksoppa. Staden ligger ocks? bra till mellan tv? viktiga vinomr?den, Alcamo och Marsala. Jag rekommenderar att boka boendet p? landsbygden utanf?r Trapani. Vi stannade bara ett par timmar f?r middag efter en vintur.

We decided to stop by a wine bar and take in local Focaccia and Tagliere (cheese and chark).

Vi stannade till vid en vinbar och tog in en lokal Focaccia och Tagliere (ost och chark)

 

Don’t miss Cave Ox

If you are out by Etna north side and enjoying wine yards, do not miss Cave Ox. An amazing local restaurant in Solicchiata, just where the wine districts starts by Etna. The cook by the seasons and the owner is very friendly. He also offered me to taste some new wines he was thinking to have in the wine selection. Here having their anti-pasti and then Porcini mushroom pasta.

Om du ?r ute vid Etnas norra sida och njuter av ving?rdar, missa inte Cave Ox. En fantastisk lokal restaurang i Solicchiata, precis d?r vindistrikten b?rjar vid Etna. Kocken lagar efter ?rstiderna och ?garen ?r mycket v?nlig. Han erbj?d mig ocks? att smaka p? n?gra nya viner som han t?nkte ha i vinsortimentet. H?r deras anti-pasti och sedan Porcini svamppasta.

DrinkS & sNacks – Sicilian hospitality

Aperitivo is common in Sicily, you meet friends or customers for drinks any day of the week. Nice habit in Sicily is when you order drinks they always bring snacks. It can be chips and peanuts, or many times even a small tray with finger food like mini sandwich, meat balls, vegetables ecc. These are for free. If you want more food you can order drink with aperitivo or Happy Hour menu, and for some extra euros you get a larger tray with more different foods, enough for dinner. Enjoy!

Here we are at bar Daquiri at Corso Umberto in Taormina. You find it on the main street with funny colorful big flower vases on the steps.

Svenska

Aperitivo ?r vanligt p? Sicilien, du tr?ffar v?nner eller kunder ?ver drinkar vilken dag som helst i veckan. Trevlig vana p? Sicilien ?r n?r du best?ller drycker bjuder de alltid p? snacks. Det kan vara chips och jordn?tter, eller ofta ?ven en liten bricka med finger food som minism?rg?s, mini k?ttbullar, gr?nsaker ecc. Dessa ?r gratis. Om du vill ha mer mat kan du best?lla dryck med aperitivo eller Happy Hour-menyn, och f?r n?gra euro extra f?r du en st?rre bricka med mer olika matvarianter, tillr?ckligt f?r middag. Njut!

H?r ?r vi p? bar Daquiri p? Corso Umberto i Taormina. Du hittar den p? huvudgatan med roliga f?rgstarka stora blomstervaser p? trappan.

LivingInSicilyBlog

Organic Markets by Benedettini, Catania

Sicily is filled with markets in each village and city. Recent years many organic markets has popped up as Sicily grows fast in organic produce. This market in Catania is held every second sunday of the month from 9:30am to 1:30pm. It is a Piazza Dante, iniside the Benedettini.

Here you can buy organic produce directly from local producers; vegetables, fruits, wine, beer, clothes, beauty products ecc. In last photo you see real organic eggs; different colors and size.

Svenska

Sicilien ?r fylld med marknader i varje by och stad. Senaste ?ren har m?nga ekologiska marknader dykt upp d? Sicilien v?xer snabbt i ekologisk produktion. Denna marknad i Catania h?lls varannan s?ndag i m?naden fr?n 9:30 till 13:30. Den finner du vid Piazza Dante, inne i Benedettini.

H?r kan du k?pa ekologiska produkter direkt fr?n lokala producenter. gr?nsaker, frukt, vin, ?l, kl?der, sk?nhetsprodukter ecc. I det sista fotot ser du ekologiska ?gg; olika f?rger och storlek.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Back in Sicily – first Stop at Teapot Cafe

Teapot Cafe at Via Liberta in Catania has become my favourite lunch stop when in the city. The place is very cosy and much needed in Catania. Sicilian cafes and restaurants are often quite dull cold places, but this one is a very varm welcome place with good food and service. The menu is short with salads, sandwiches and crepes. Always start lunch with an aperol Spritz while waiting for the order to arrive. If in Catania, stop by!

Svenska

Teapot Cafe p? Via Liberta i Catania har blivit mitt favorit lunchstopp n?r i staden. Platsen ?r mycket mysig och beh?vs i Catania. Sicilianska kaf?er och restauranger ?r ofta ganska tr?kiga kalla platser, men den h?r ?r en mycket varm v?lkommen plats med god mat och service. Menyn ?r kort med sallader, sm?rg?sar och crepes. B?rja alltid lunchen med en aperol Spritz medan du v?ntar p? att best?llningen ska komma. Om i Catania, kila f?rbi!

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Sicily*food feast*boar meet*cuzzola paninis

In Sicily food is the center part of peoples lives. While they eat, they talk about what they will eat the next meal, what they eat yesterday, last christmas, their mothers last birthday party, coming christmas, nephews baptism and so on….

Food fiests are arranged all over the island and there is a feast somewhere almost every week. Many of them has become way commercial, but there are many local small feasts around where you can eat local delicacies. We visited a small village called Antillo, a hidden mountain village north of Etna in Messina province. So small that even the road gets tiny. Here the had the annual boar meat feast for only two days. Everything made in original style, even with wooden ovens.

Svenska

P? Sicilien ?r maten den centrala delen av m?nniskornas liv. Medan de ?ter talar de om vad de ska ?ta n?sta m?ltid, vad de ?t ig?r, f?rra julen, deras mammors f?rra f?delsedagsfest, kommande jul, bror- eller systersonens dop och s? vidare ….

Matfester arrangeras ?ver hela ?n och det finns en fest n?gonstans n?stan varje vecka. M?nga av dem har blivit v?ldigt kommersiella, men det finns m?nga lokala sm? fester runt d?r du kan ?ta lokala delikatesser. Vi bes?kte en liten by som heter Antillo, en dold bergsby norr om Etna i Messina provinsen. S? liten att ?ven v?gen blir liten. H?r hade den ?rliga vildsvink?ttfesten i endast tv? dagar. Allt gjord i originalstil, ?ven med tr?eldade ugnar.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Here with local boar meat just from the butcher and a glass of local made wine for 50 cents.


H?r med lokalt vildsvinsk?tt direkt fr?n slaktaren och ett glas lokaltillverkat vin f?r 50 cent.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

The local bread is called Cuzzola. A very light bread where basic ingredients are local wheat, olive oil, salt… can not be found anywhere else in Sicily. Of course baked in old style owens with wood fire. In Sicily the variety of bread changes in each region and also the color. In this area it is more white, in Ragusa area more yellow. We decided to eat a Cuzzola sandwich for dinner, price was just two euro. Filled with grilled sweet pepper, olive oil and boar sausage. They also offer complete menus with first dish pasta, second dish grilled, wine and water for only ten euro.


Det lokala br?det heter Cuzzola. Ett mycket l?tt br?d d?r grundl?ggande ingredienserna ?r lokalvete, olivolja, salt … kan inte hittas n?gon annanstans p? Sicilien. Naturligtvis bakas i gammal stil med vedeldade ugnar. P? Sicilien varierar sorten av br?d i varje region och ?ven f?rgen. I detta omr?de ?r br?det mer vit, i Ragusa-omr?det mer gult. Vi best?mde oss f?r att ?ta en Cuzzola sm?rg?s till middag, priset var bara tv? euro. Fylld med grillad paprika, olivolja och vildsvin. De erbjuder ocks? kompletta menyer med f?rsta matr?tt pasta, andra matr?tt grillat, vin och vatten f?r endast tio euro.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank