"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Fraud

Common fraud

It is the first time I have electricity bills ecc in my own name as previous years has always been included in the rent. As I was quite stressed because I had to leave Italy for some time, so I just signed with Enel until I got the time to find a better option. So when I did, just agreed to the new suppliers contract, all goes well and leave Enel finally.

So what happens is that Enel sends a closure invoice and I pay. All good so far. But then starts to arrive extra invoices from them with no explanation what for and for the time I did not live in this home. This is a very common fraud.

Sicilians of course start to talk about making a police report and contact lawyers, a classic. I solved it in “my way”, after 13 years here so…

Svenska

Det är första gången jag har elräkningarna osv. i mitt eget namn, eftersom alla tidigare år har de inkluderats i hyran. Då jag var ganska stressad och var tvungen att lämna Italien under en tid, tecknade jag bara med Enel tills jag fick tid att hitta ett bättre alternativ. Så när jag hittade nytt gick skrev jag på det nya leverantörskontraktet, allt går bra och jag lämnar Enel äntligen.

Så det som händer är att Enel skickar en slutfaktura och jag betalar. Allt bra hittills. Men sedan anländer extra fakturor från dem utan förklaring vad för och för perioder jag inte bodde i det här hemmet. Detta är ett mycket vanligt bedrägeri.

Sicilianarna börjar naturligtvis prata om att göra en polisrapport och kontakta advokater, en klassiker. Löste det på “mitt sätt” efter 13 år här så…

Italians and titles – preparing for Berlin

While preparing for a business trip to Berlin, to attend the world’s largest fresh produce exhibition this week, I ordered new business cards. Very simple just with the most important information. The company in Catania said again that I should put my titles on the card as it is very important in Italy. And not only in Italy, also in France, Germany, parts of US and so on. I did that the first year in Italy but quickly noticed that people respect titles for wrong reasons, a title does not mean that the person automatically possess competence and here you can also buy your degree without attending any university. I also noticed that people started to act strange when you put Dottoressa o Direttrice on the card. Italy is a country where if you meet ten lawyers with a question, you receive twenty answers. Here also students who has not yet gratuated print business cards in advance with a title on. That how title fixed Italy is. During my years here few can measure with the competence from lawyers, accountants, notaries I can find in Scandinavia. Then in Scandinavia we do not use titles which I like very much. So I keep on working with my name and without the titles, I find it more positive that way. And I can live up to the description on my card.
20170121_130856_resized

Svenska

Samtidigt n?r jag nu f?rbereder mig f?r en aff?rsresa till Berlin, f?r att delta i v?rldens st?rsta f?rskvarom?ssa denna vecka, best?llde jag nya visitkort. Mycket enkelt bara med den viktigaste informationen. F?retaget i Catania sa igen att jag skulle s?tta mina titlar p? kortet, eftersom det ?r mycket viktigt i Italien. Och inte bara i Italien, ?ven i Frankrike, Tyskland, delar av USA och s? vidare. Jag gjorde det f?rsta ?ret i Italien men m?rkte snabbt att folk respekterar titlar f?r fel anledningar, en titel betyder inte att personen automatiskt besitter kompetens och h?r kan du ocks? k?pa din examen utan att beh?va n?rvara vid n?got universitet. Jag m?rkte ocks? att m?nniskorna b?rjade att agera konstigt n?r du s?tter Dottoressa o Direttrice p? kortet. Italien ?r ett land d?r om du tr?ffar tio jurister med en fr?ga, f?r du tjugo svar. Det ?r mycket vanligt att studenter som ?n inte tagit examen g?r visitkort med deras kommande titel p?. S? fixerad ?r Italien med titlar. Under mina ?r h?r kan f? m?ta sig med kompetens fr?n advokater, revisorer, notarier jag kan hitta i Skandinavien. Sedan anv?nder vi inte i Skandinavien titlar, n?got jag gillar v?ldigt mycket. S? jag h?ller fast vid att arbeta med mitt namn och utan titlar, jag tycker att det ?r mer positivt p? det s?ttet. Och jag kan leva upp till beskrivningen p? mitt kort.

Land Fraud against the Region of Sicily

The region of Sicily has found out that a major fraud is going on in Messina, northeast Sicily, where a family claims to own 150 hectares of land and tries to sell it for 15 – 30 million euro. The land is actually regional property. This is a huge scandal and the regional staff is in Messina today to solve this and has also launched an investigation to other provinces to see if similar frauds has happened on going on.

You can find names and notary office involved in the fraud online.

Svenska

Regionen Sicilien har funnit att ett stort bedr?geri p?g?r i Messina, nord?stra Sicilien, d?r en familj h?vdar att ?ga 150 hektar mark och f?rs?ker s?lja den f?r 15 – 30 miljoner euro. Marken ?r faktiskt regional egendom. Detta ?r en stor skandal och regionala personalen ?r i Messina idag f?r att l?sa detta och har ocks? inlett en utredning i andra provinser f?r att se om liknande bedr?gerier har h?nt eller p?g?r.

Du kan hitta namnen och notarien inblandade i bedr?gerierna p? n?tet.

25 million gone…

Not easy to be Crocetta and try to launch new infrastructures and create jobs. 25 million euro meant to pay workforce is gone. Today he is in Gela for a press conference to inform the population of governments plans.

Svenska

Inte l?tt att vara Crocetta och f?rs?ka lansera ny infrastruktur och skapa arbetstillf?llen. 25.000.000,00 ? t?nkt att betala arbetskraft ?r borta. Idag ?r han i Gela f?r en presskonferens f?r att informera befolkningen om regeringarnas planer.

Protests in Palermo – from illegal parking cashiers

Of course they protest in Sicily to, but it’s the illegal parking cashiers that protests because they are tired to get so many fines.
———————————
Svenska
Naturligtvis protesterar de p? Sicilien ocks?, men det ?r de olagliga parkering kass?rerna som protester eftersom de ?r tr?tta p? att f? s? m?nga b?ter.

INPS förskingrat

INSP* i Agrigento, Sicilien, har förskingrats på tiotals miljoner euro. 800 arbetslösa blir drabbade utav sena/uteblivna ubetalningar. Exakt siffra hann inte med örat, hörde det på radion i veckan.

——————————————

* INSP är italiens arbetslöshetskassa. Även pensionskassa för den som valt att lägga sin pension där.

Lektion; Motorino och Jojo

I morse köpte jag olja till motorinon, Touring 2T, alldeles själv! Mackkillen lärde att trycket i däcken ska vara 1,9-2. Så nu har jag lärt mig två saker! Sakta med säkert är jag påväg att bli the queen of motorinos!
Tydligen blev jag lurad på 6 euro. Oljan ska kosta 7 euro, betalade 13. Bastardo!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank