"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Fresh

Catania Fish Market

The coolest place in Catania is not doubt the fish market. Largest fish market in Italy open Monday – Friday 07:00 – 12:00, Saturday 07:00 – til sold out. Less crowd than usual caused by Lock Down, but life goes on.

Den coolaste platsen i Catania är ingen tvekan fiskmarknaden. Italiens största fiskmarknad öppen måndag – fredag 07:00 – 12:00, lördag 07:00 – till slutsåld. Färre människor än vanligt orsakat av Lock Down, men livet går framåt.

Getting it Fresh

This is what I like about Sicily, getting everything day fresh. I do not buy everything in Supermarkets, it is nicer to go to the fish shop, to the butcher, to the vegetable and fruit vendor, to the bakery… In Catania you find them in every corner. My health has become much better during these years not buying mass produce, but from local stores the basic things you can choose yourself. Even during Lock Down we could still get some of these foods delivered home.

Svenska

Det h?r ?r vad jag gillar med Sicilien, f? allt dagsf?rskt. Jag shoppar k?per inte allt i stormarknader, det ?r trevligare att g? till fiskbutiken, till slaktaren, till gr?nsaks- och fruktf?rs?ljaren, till bageriet … I Catania hittar du dem i varje h?rn. Min h?lsa har blivit mycket b?ttre under dessa ?r d? jag inte k?er massproducerat, men fr?n lokala butiker de grundl?ggande matvarorna som du kan v?lja sj?lv. ?ven under Lock Down kunde vi fortfarande f? en del av dessa livsmedel hemlevererat.

Weekly groceries the sicilian way

Sicily is filled with small local stores where you can buy local produce, local meat, local fish, local fruits and vegetables. This is how I do weekly groceries. I go to the small local stores where the quality is also higher. I have not visited a supermarket in over five years. Just the organic stores. In these places you can also ask for home pressed olive oils and home made wine.

Svenska

Sicilien ?r fylld med sm? lokala butiker d?r du kan k?pa lokala produkter, lokalt k?tt, lokalf?ngad fisk, lokala frukter och gr?nsaker. S?h?r k?per jag mat. Jag g?r till de sm? lokala butikerna d?r kvaliteten ?r ocks? h?gre. Jag har inte bes?kt en stormarknad p? ?ver fem ?r. Bara ekologiska butiker. P? dessa platser kan man ocks? be om hempressad olivolja och hemgjort vin.

20160402_123727_resized 20160507_122836_resized

Sicilian style to order your Tagliatelle

Daily fresh fish you pick and becomes this
20160405_132940_resized20160405_135448_resized

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank