"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Letojanni

Paragliding over Castelmola, Taormina & Letojanni

I did this summer 2019 and as I do not do the same adventure twice I decided to make this video because this is a MUST DO if you visit this area. No words can describe this!!

We started at Mount Veneretta at 900 m.a.s.l. flying over Castelmola, Taormina and landed in Letojanni. Stunning view all the way to Etna, southern and northern bays and all the way down. As they film the whole flight experience and a photo is taken every 20 seconds, I recommend to buy that extra service to enjoy the experience to its fullest.

Svenska

Jag gjorde detta sommaren 2019 och eftersom jag inte gör samma äventyr två gånger bestämde jag mig för att göra den här videon eftersom det här är ett måste om du besöker detta område. Inga ord kan beskriva detta!!

Vi började på Mount Veneretta vid 900 m.ö.h., flyger över Castelmola, Taormina och landade i Letojanni. Fantastisk utsikt hela vägen till Etna, södra och norra vikar och hela vägen ner. Då de filmar hela flygupplevelsen och ett foto tas var 20:e sekund rekommenderar jag att du köper den extra tjänsten för att njuta av upplevelsen till fullo.

Paragliding over Taormina

Summertime with summer happenings, and this summer I finally did something I planned to do for a long time. Decided to do paragliding from 900 m.a.s.l, from the hills above Castelmola.
From there we flew over Castelmola roof tops, over Taormina and landed butt first on the beach in Letojanni. With spectacular views over the coastline and Etna. This is a must do if you dare!

Svenska

Sommartid med sommarh?ndelser, och i somras gjorde jag ?ntligen n?got jag planerat att g?ra under l?ng tid. Best?mde mig f?r att g?ra paragliding fr?n 900 m.?.h, fr?n bergen ovanf?r Castelmola. D?rifr?n fl?g vi ?ver Castelmolas takplattor, ?ver Taormina och landade med rumpan f?rst p? stranden i Letojanni. Med spektakul?r utsikt ?ver kusten och Etna. Detta ?r ett m?ste om du v?gar!

 

By the start I was quite nervous because you have to run downhills and at one point the hill ends and you better be flying that moment. But then it was like flying in a cotton cloud. Silence, breeze, stunning views with an amazing feeling that is difficult to describe.


I b?rjan var jag ganska nerv?s eftersom du m?ste springa nerf?r bergsryggen och sen tar berget slut och det ?r b?st bli att flyga vid det ?gonblicket. Men sen var det som att flyga i ett bomullsmoln. Tysthet, vind, spektakul?r utsikt med en fantastisk k?nsla som ?r sv?r att beskriva.

 

The photo above with the beautiful beach line of Letojanni. Where we are about to land.


Bilden ovan med den vackra strandlinjen i Letojanni. D?r vi ska landa.

 

If you want to do this, you find Etna Fly by the beach in Letojanni. You get an USB with a film of the whole flight and lots of photos. Enjoy!


Om du vill g?ra detta, hittar du Etna Fly vid stranden i Letojanni. Du f?r en USB med film ?ver hela flygningen och massor av foton. Mycket n?je!

Crossing those waves with the Icon – Summer in Sicily

First real summer day in Taormina and it was time to lift the ancor of the yacht to take a bubble and gourmet tour around the stunning coast line of Giardini-Naxos, Taormina, Isola Bella and Letojanni. You have not seen Taormina properly if not seen from the sea side! Nuff talking, I let the photos speak…

Svenska

F?rsta riktiga sommardagen i Taormina och det var dags att lyfta b?tens ankare f?r en bubbel- och gourmettur runt den fantastiska kustlinjen Giardini-Naxos, Taormina, Isola Bella och Letojanni. Du har inte sett Taormina riktigt om du inte sett fr?n havet! Nog med snack, jag l?ter bilderna tala …

?

Sicilian Gelati e Granite

These cute small trucks are driving in the sicilian neighborhoods selling ice-cream and typical local Granita. This is how you prepare sicilian granita:

Ingredients:

3 glasses of water
2 glasses of sugar
1 glass of lemon juice
lemon peel

Preparation:

– Heat the water in a pan and melt the sugar, let it cool and add the lemon juice and the peel.
– Put in the freezer and after 3 hours use a small blender to break the ice crystals that are formed, this operation should be repeated every 30 minutes. As soon as the granita is completely frozen it will have a creamy consistency.

LivingInSicilyBlog

Svenska

Dessa s?ta sm? lastbilar k?r i de sicilianska kvarteren. De s?ljer glass och typiska lokala Granita. S? h?r f?rbereder du siciliansk granita:

Ingredienser:

3 glas vatten
2 glas socker
1 glas citronsaft
citronskal

F?rberedelse:

– V?rm vattnet i en panna och sm?lt sockret, l?t det svalna och tills?tt citronsaften och skalen.
– St?ll i frysen och efter 3 timmar anv?nd en liten bl?ndare f?r att bryta iskristallerna som bildas, denna operation b?r upprepas var 30: e minut. S? snart granitan ?r helt frusen kommer den att ha en kr?mig konsistens.

Birthdays and Private boats – Taormina bays and hills

Instead of a classical birthday invitation at a restaurant it was this time organized as a private boat tour, and may I say that if you have not seen Taormina bays from the sea side, you have still things to see here. It is one of the most beautiful places to rent a boat or yacht to spend your time by the sea. Amazing relaxing time for festivities.

We were out just before sunset to enjoy the amazing sicilian sun go down slowly behind the Etna volcano, crystal clear sea and reflexions towards Taormina, Isola Bella and Giardini Naxos. Organizer was of course Sicily Private Spot. Take with you your favourite champagne and camera. I let the pictures speak for themselves!

Svenska

Ist?llet f?r en klassisk f?delsedagsinbjudan p? restaurang var det den h?r g?ngen organiserad som en privat b?ttur, och kan s?ga att om du inte har sett Taorminabukten fr?n havet, har du fortfarande saker att se h?r. Det ?r en av de vackraste platserna att hyra en b?t eller yacht f?r att spendera din tid vid havet. Underbart avkopplande f?r festiviteter.

Vi var ute strax f?re solnedg?ngen f?r att njuta av den fantastiska sicilianska solen som sakta sj?nk ner bakom vulkanen Etna, kristallklart hav och reflexioner mot Taormina, Isola Bella och Giardini Naxos. Arrang?ren var sj?lvklart Sicily Private Spot. Ta med din favorit champagne och kamera. L?ter bilderna tala f?r sig!

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

When the sky came down

We have had rains for about 10 days, with small sun pauses. But yesterday we had couple hours of 170 mm rain and thunder that created this disaster in the little village of Letojanni. Same damages in Giardini-Naxos, Taormina sea side and rocks fell also in Castelmola. This happens every year when the rain season comes. Last year it was worse as it rained for three days and even a bridge to Taormina fell 4 cm. The damages are high because the rain runs on the streets and the municipalities does not care to clean the sewers nor build 2-3 water systems so the water can run directly to the sea, instead on the roads into the small cities. They have money to do it, but they do not care. The small residential areas above these villages will not last more than 4-5 years and they will come down towards the cities below. Already some parts has started to tumble.

For example Letojanni is closed now for clean up and no one is allowed to enter the village. People complain to the police because they can not do their groceries. So I guess that summaries what the local mentality is all about. I have not more to add.

Svenska

Vi har haft regn under ca 10 dagar, med sm? sol pauser. Men ig?r hade vi par timmar 170 mm regn och ?ska som skapade denna katastrof i den lilla byn Letojanni. Samma skador i Giardini-Naxos, Taormina havsomr?de och klippor f?ll ocks? i Castelmola. Detta h?nder varje ?r n?r regnperioden kommer. F?rra ?ret var det v?rre eftersom det regnade i tre dagar och ?ven en bro till Taormina f?ll 4 cm. Skadorna ?r h?ga eftersom regnet rinner p? gatorna och kommunerna inte bryr sig om att reng?ra avloppen eller bygga 2-3 vattensystem s? att vattnet kan rinna direkt ut till havet, och regnet rinner i st?llet p? v?garna ner till de sm? st?derna. De har pengar att g?ra det, men de bryr sig inte. De sm? bostadsomr?dena ovanf?r dessa byar kommer inte att h?lla i mer ?n 4-5 ?r och de kommer rasa ner mot st?derna nedan. Redan har vissa delar har b?rjat rasa.

Till exempel Letojanni ?r st?ngd nu f?r sanering och ingen till?ts att komma in i byn. Folk klagar till polisen eftersom de inte kan handla matvaror. S? jag antar att detta sammanfattar vad den lokala mentaliteten handlar om. Jag har inget mer att till?gga.

15134644_10208895485196835_9154541310880002433_n15134705_10208895484556819_5394525316976904630_n15171256_10208895484396815_4855894861962637723_n15181120_10208895484996830_8564080650045510578_n15181633_10208895486756874_3739936372031059535_n15203252_10208895483556794_1256556172441553787_n15220225_10208895485836851_6092901936967795508_n

Pic of The Week: View Mazzeo & Mazzaro, Taormina

PAN.STR.Juli2014 001

Letojanni

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank