"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Lock Down

Lock Down 2.0

So, the second Lock Down came to Sicily last Friday. This means we can only move inside our municipalities which are quite small in Sicily. They call it a light Lock Down, but it is not so much lighter as it is just one step away to say we can not leave our homes and do just one errand a day. Bars and restaurants had to close down, but shops can keep open. Personally it does not make any sense. We also have to be indoors after 22:00 until 5am. Supporting restaurants trying to buy take away more often that usual. Lot of protests coming up all around Italy where even some municipalities says Enough Now! Well, I will not post more about that. Will surely come in the news riots, silent protests, legal wars between Governments and municipalities.

In Catania we do not see the effect of crises yet. More cars gets stolen and I do not use big bags nor earrings going out as the risk is high someone will rob them. But last weeks when everything was still open, I traveled in Sicily for video material and got a harsh doze of reality seeing city centers deserted by business closing or closed down. It was frightening to see it!

Stay safe where ever you are! All love!

  • Så den andra Lock Down kom till Sicilien i fredags. Det betyder att vi bara kan röra oss i våra kommuner som är ganska små på Sicilien. De kallar det en lätt Lock Down, men det är inte så mycket lättare eftersom det är bara ett steg bort att vi inte kan lämna hem och bara göra ett ärende om dagen. Barer och restauranger var tvungna att stänga, men butiker kan hålla öppet. Personligen är det inte meningsfullt. Vi måste också vara inomhus efter kl. 22.00 till 05.00. Stödjer restauranger genom att försöka köpa Take Away oftare än vanligt. Massor av protester som kommer över hela Italien där även vissa kommuner säger Nog Nu! Jag kommer inte att skriva mer om det. Kommer säkert i nyheterna om upplopp, tysta protester, lagliga krig mellan regering och kommuner. Håll dig säker var du än är! All kärlek!

I Catania ser vi inte effekten av krisen ännu. Fler bilar stjäls och jag använder inte stora väskor eller örhängen utomhus eftersom risken är hög att någon rycker dem dem. Men senaste veckorna när allt fortfarande var öppet, reste jag på Sicilien för videomaterial och fick en hård dos av verkligheten då jag såg stadskärnor övergivna av att företag stängde ner eller stängt. Det var skrämmande att se det!

Post Lock Down from tomorrow

From tomorrow we are free to travel to EU countries and within Italy. Basically just one thing remains, using a mask. Quite fascinating “they” could close down the whole world, put people in masks and locked in, in just couple of weeks.

It has been surreal to be locked in since beginning of March, but it has also been a great time to really think about which kind of reality I want to go back to. Made major clean ups at home, in life and in work. Now just full speed ahead and grab the bright future.

Svenska

Fr?n i morgon ?r vi fria att resa till EU-l?nder och inom Italien. I grunden kvarst?r bara en sak, anv?nda en skyddsmask. Ganska fascinerande att “de” kunde st?nga hela v?rlden, s?tta m?nniskor i masker och l?sa inne, p? bara n?gra veckor.

Det har varit surrealistiskt att vara inl?st sedan b?rjan av mars, men det har ocks? varit en bra tid att verkligen t?nka p? vilken typ av verklighet jag vill g? tillbaka till. Gjort stora rensningar hemma, i livet och med jobbet. Nu bara full fart fram?t och ta tag i den ljusa framtiden.

Lock Down! Or?

UPDATE 11/3: People can do sports, go out, eat in restaurants, have lessons ecc…but not in large groups and respect the distance between people. Called the authorities due to so much misinformation around. Hashtags to stay home are private initiatives.

—————————————————————-

I don’t really understand what this Lock Down is about. Whole Italy is now under the regulations that everyone should stay home and go out only for extremely important matters and work. Okay, so I got curious and went out for a drive. In Catania most stores are open, even those a person can live without. Drove to IKEA outside the city center, and imagine my surprice…it was open. Went in, less people but business as usual with signs recommending people to keep one meter distance. Bought curtains. Mc Donalds open and many other non necessary businesses. And then, no control at all. Drove around for two hours, not a police car in sight. No road blocks, nothing. Heard from colleagues a cruise ship came in to Messina, tourists doing excursions after a fast check.

Wasn’t Milano supposed to be completely closed for traveling in and out? Check the Catania airport app, nine flights out yesterday and today seven this far from Catania to Milan. Normally they have 14 flights a day.

I see less traffic, some more people with masks and less people in stores. But business as usual. You go in, you go out…as normal. I went out lunch time due to less people, not risking anyone or anything, having the obligatory declaration with me (last photo) ready to be controlled. Nothing!

Svenska efter bilderna

Jag f?rst?r inte riktigt vad denna landskarant?n handlar om. Hela Italien omfattas nu av reglerna att alla ska stanna hemma och bara g? ut f?r extremt viktiga ?renden och arbete. Okej, s? jag blev nyfiken och ?kte ut f?r med bilen. I Catania ?r de flesta butiker ?ppna, ?ven de en person kan leva utan. K?rde till IKEA utanf?r stadens centrum och f?rest?ll mig min f?rv?ning … det var ?ppet. Gick in, f?rre m?nniskor men aff?rer som vanligt med skyltar som rekommenderar m?nniskor att h?lla en meters avst?nd. K?pte gardiner. Mc Donalds ?ppnet och m?nga andra icke n?dv?ndiga aktiviteter. Och ingen kontroll alls. K?rde runt i tv? timmar, inte en polisbil i sikte. Inga v?gblockar, ingenting. H?rde fr?n kollegor att ett kryssningsfartyg kommit in till Messina, turister gjorde utflykter efter en snabb kontroll.

Skulle inte Milano vara helt st?ngt f?r att resa in och ut? Kolla appen Catania flygplats, nio flygningar ig?r och idag sju s? l?ngt fr?n Catania till Milano. Normalt har de 14 flyg om dagen.

Jag ser mindre trafik, n?gra fler m?nniskor med masker och f?rre m?nniskor i butiker. Men aff?rer som vanligt. Du g?r in, du g?r ut … som normalt. Jag gick ut lunchtid p? grund av f?rre m?nniskor, inte riskera n?gon eller n?got, med den obligatoriska deklarationen med mig (sista bilden) redo att kontrolleras. Ingenting!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank