"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Neighbors

Femmine didn’t know I was home

I came home earlier than planned from a trip, in the middle of the night. Came home silently not making any noise to avoid to wake up people in the building. Next morning chilling in my balcony, just relaxing in the sun I heard my female neighbors down stairs talking about their Straniera neighbor complaining how she (meaning me) can come and go home as she likes. And one woman added that of course she can do what she likes, her mother lives far away not keeping an eye on her.

I am 40+. LOL!

Just another day in female world of Sicily.

Svenska

Kom hem tidigare än planerat från en resa, mitt i natten. Kom hem tyst för att undvika att väcka grannarna i byggnaden. Nästa morgon när jag chillar på min balkong, kopplar av i solen, hörde jag mina kvinnliga grannar nedanför som pratade om sin Straniera-granne och klagade på hur hon (de menar mig) kan komma och gå hemma som hon vill. Och en kvinna tillade att självklart kan hon göra vad vill, hennes mamma bor långt borta utan att hålla koll på henne.

Jag är 40+. Hahahaa!

Bara en annan dag i den Sicilianska kvinnliga världen.

Daily Drama in the Cartoon Mansion

Sicily is drama. On stage, on TV, on the radio, on the streets….many and everywhere…Drama, Drama, Drama…So this is the latest Drama.

Mickey Mouse is responsable for apartments: renting them out and mantaining them, and some he owns. One day Daisy Duck moves in and became very good friends with Mickey Mouse because she could help him a lot with works and he could trust her with errands. Minnie Mouse, Mickeys wife, was not very found of that, but all worked well. Then moves in Magica de Hex and became fast friends with Daisy Duck, but Daisy felt that something was not quite right. And one day the day arrived when Magica de Hex told Mickey Mouse many bad things about Daisy Duck, and even Minnie Mouse confirmed. This created some tense relation between Daisy Duck and Mickey Mouse. Magica de Hex was clearly jealous of the fine friendship Daisy had with Mickey and started to try to help him out also, the problem was that she was not so handy. But she was also clever. To get Mickeys sympathy she often cried telling stories of her bad ex-men. So Mickey felt sad for her and started to help De Hex even economically and told her that she can stay in his apartment he does not use. He also told Minnie to help De Hex and they started to hang out every night and excluded Daisy Duck.

Then the day came when Daisy Duck had to leave abroad and already asked another person to go with her, because the drive was long. Just hours before packing comes Mickey Mouse and says that he wants to go with Daisy Duck, he will just call Minnie. The “other person” says that it is better that Mickey goes and off they went together abroad. Then after some time they came back. Mickey Mouse left Minnie Mouse and lives in the same apartment as Magica de Hex even if they are not a couple, because De Hex can’t pay the rent and has nowhere to go, and this apartment is his and has no other place to go. Minnie Mouse has not been seen since then, and Mickey and Daisy are good friends again. And Magica De Hex is kept on comforting friendly distance.

The “other person” just enjoys the scenes not needing a TV for daily drama.

Svenska

Sicilien ?r drama. P? scen, p? TV, i radio, p? gatorna …. m?nga och ?verallt … Drama, Drama, Drama … S? det h?r ?r det senaste dramat.


Musse Pigg ?r ansvarig f?r l?genheter: hyr ut dem och underh?ller dem, och n?gra ?ger han. En dag flyttar Kajsa Anka in och blev mycket god v?n med Musse Pigg,? f?r att hon kunde hj?lpa honom en hel del med jobb och han kunde lita p? henne med ?renden. Mimmi Pigg, Musses fru, var inte s?rskilt f?rtjust i det, men allt fungerade bra. Sedan flyttar Magica de Hex in och blev snabbt v?n med Kajsa Anka, men Kajsa k?nde att n?got inte var helt r?tt. Och s? kom dagen n?r Magica de Hex ber?ttade f?r Musse Pigg m?nga d?liga saker om Kajsa Anka, och ?ven Mimmi Pigg bekr?ftade detta. Detta skapade en sp?nd relation mellan Kajsa Anka och Musse Pigg. Magica de Hex var klart avundsjuk p? den fina v?nskap Kajsa hade med Musse och b?rjade f?rs?ka hj?lpa honom ocks?, problemet var att hon var inte s? praktisk. Men hon var ocks? smart. F?r att f? Mussess sympati ber?ttade hon ofta historier om hennes d?liga ex-m?n med gr?ten i halsen. S? Musse k?nde sympati f?r henne och b?rjade hj?lpa De Hex ?ven ekonomiskt och sa till henne att hon kan bo i hans l?genhet som anv?nds. Han ber?ttade ocks? f?r Minnie att hj?lpa De Hex och de b?rjade att h?nga ute varje kv?ll och utesl?t Kajsa.?

Sedan kom dagen d? Kajsa Anka var tvungen att ?ka utomlands och redan bett “en annan person” att ?ka med henne, eftersom det var l?ngt att k?ra. Bara timmar innan packning kommer Musse Pigg och s?ger att han vill ?ka med Kajsa Anka, han ska bara ringa Minnie. Den “andra personen” s?ger att det ?r b?ttre att Musse ?ker och iv?g bar de utomlands. Sedan efter en viss tid de kom tillbaka. Musse Pigg l?mnade Mimmi Pigg och bor i samma l?genhet som Magica de Hex ?ven om de inte ?r ett par, eftersom De Hex inte kan betala hyran och har ingenstans att ta v?gen. D? ocks? l?genheten ?r hans och inte har n?gon annanstans att ta sig v?gen heller. Minnie Mouse har inte setts sedan dess, och Musse och Daisy ?r goda v?nner igen. Dock h?lls Magica De Hex p? bekv?mt v?nligt avst?nd.?

Den “andra personen” bara ?tnjuter scenerna och beh?ver inte en TV f?r daglig drama.

Shit happened for over two years

Saturday I will leave this apartment (will start househunting) and today I told the only neighbors I do not get along with and live just under me, that for over two years I have heard every conversation they have had in the kitchen and all the shit they talk about people, including me. There is no isolation, every word is like an echo upwards and I basically have heard everything. I have enjoyed it though!
The silence below today is more silent than silence.
This is a great embarresment for these “nothing-doing” housewifes.

Svenska

L?rdag kommer jag att l?mna den h?r l?genheten (b?rjar husletning) och idag har jag ber?ttat till de enda grannarna jag inte kommer ?verens med och bor precis under mig, att jag i ?ver tv? ?r har h?rt varje konversation som de har haft i k?ket och all skit de talar om m?nniskor, inklusive mig. Det finns ingen isolering, varje ord ?r som ett eko upp?t och jag har i princip har h?rt allt. Jag har dock haft riktigt kul!
Tystnaden nedan idag ?r tystare ?n tystnaden.
Detta ?r en stor skam f?r dessa “ingenting-g?rar” hemmafruarna.

Have you ever heard of neighbors throwing away your post? I did.

I have not blogged because there are some issues to be solved these days. I have had alot of problems with my post and yesterday understood why. I found my post in the garbage. Some neighbor is throwing away my post. I will also report the postman to be extra sure.

Svenska

Jag har inte bloggat eftersom det finns vissa problem som m?ste l?sas dessa dagar. Jag har haft m?nga problem med min post och ig?r f?rstod jag varf?r. Jag hittade min post i soporna. N?gon granne kastar bort min post. Jag kommer ?ven att anm?la brevb?raren f?r att vara extra s?ker.

Trött, men det går bra

Det var en söt liten Bomboniere som låg på mitt skrivbord i morse. En arbetskamrat jag aldrig sett förut (vi är över 300 anställda) hade gift sig i helgen och hört att det finns en ny arbetskamrat och tänkte på mig. Dagen började riktigt mysigt.

Tog på mina favortiskor idag för att överleva dagen, har inte sovit så bra på lång tid. Orsaken är grannen som bor längst ner. En 21-årig kille som inte arbetar, kör omkring med nyaste BMW och pappa betalar för allt. Tyvärr ser livet ut såhär för många ungdomar i Ragusa, resten av Sicilien kan jag inte uttala mig om. Han för liv till ungefär 03:00 på natten och är full. Jag går upp 7:00! Nåja, jag är tacksam f?r att han inte spelar bongo-trummor naken(!!) hela nätterna och är hög av Cannabis något mer. Ska ta ett snack med killen idag….igen! Min kollega sa att ringa polisen. Orka…

För att få tankarna till mer postiva har jag magen full med kaffe och nappade en stor påse med ekologiska zucchini till vänner. De har plockats i morse.  Nu ska ja hjälpa min kollega med hans utlands-koncept. Ska bli skoj!

Problem med grannar

Jahapp, nu har jag köpt ett vindruvsträd som jag tänkte skulle växa på infarten upp mot taket…sådär medelhavsmysigt. Bar in alla plantor…rosor, någon planta med gula blommor osv. Då såg grannen att en utlänning flyttat in och bär in en massa växter. När hon såg mitt vindruvsträd bröt alla eldar lös. Konversation:
Hon: “Var ska du plantera den?”
Jag: “Här!”
Hon: “Den drar in myror!”
Jag: “Myrorna har redan två stigar här, bl.a. en rakt nedanför dig just nu!”
Hon: “Det tror jag inte!”
Jag: “Kolla!”
Hon: “hm…ja….!…Ska du täcka igen hela denna sidan? Det behöver du inte göra, det är ingen som stör dig här. Du får vara i lugn och ro!”
Min tankar “Vad gör du just nu??” Svarar: “Jag planterar inte denna för att täcka för. Jag vill ha den för det är mysigt!”
Hon: “Tänk om den växer över på min sida?……-Hon kollar sen på sitt citrusträd som växer ut på min sida, och fortsätter- “Stör mitt träd dig? Den ger ju skugga iallafall! Du får ta citroner när du vill!” (heheheee…har redan tagit massor…moahahahaa)
Jag: “Naturen har sin gång, ditt träd stör inte. Mitt träd kommer inte att störa dig, gör den det så hugger vi ner skiten tillsammans och bränner upp den! Säg bara till!”
Hon: “ok, ok….vad är det får mer grejer du ska plantera?”
Jag: “Rosor. Såg dina fina rosor och ville ha likadana!”

Nästa problem får henne var hur jag ska kunna ta ner druvorna från taket….hm…är det inte mitt problem att lösa…orkar inte ens skriva denna konversation!

PEACE ON THE STREET! :=)))) Ett Sicilianskt världsproblem är löst. Grannen är en husfru som inte gör mycket på dagarna, umgås med sin syrra…ingen hälsar på, hon hälsar inte på någon och hennes sysselsättning är att hålla koll på grannarna. Åker till Brico idag och köper bambu persienner för att täcka hela infarten…hehehheeee….

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank