"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Payments

Common fraud

It is the first time I have electricity bills ecc in my own name as previous years has always been included in the rent. As I was quite stressed because I had to leave Italy for some time, so I just signed with Enel until I got the time to find a better option. So when I did, just agreed to the new suppliers contract, all goes well and leave Enel finally.

So what happens is that Enel sends a closure invoice and I pay. All good so far. But then starts to arrive extra invoices from them with no explanation what for and for the time I did not live in this home. This is a very common fraud.

Sicilians of course start to talk about making a police report and contact lawyers, a classic. I solved it in “my way”, after 13 years here so…

Svenska

Det är första gången jag har elräkningarna osv. i mitt eget namn, eftersom alla tidigare år har de inkluderats i hyran. Då jag var ganska stressad och var tvungen att lämna Italien under en tid, tecknade jag bara med Enel tills jag fick tid att hitta ett bättre alternativ. Så när jag hittade nytt gick skrev jag på det nya leverantörskontraktet, allt går bra och jag lämnar Enel äntligen.

Så det som händer är att Enel skickar en slutfaktura och jag betalar. Allt bra hittills. Men sedan anländer extra fakturor från dem utan förklaring vad för och för perioder jag inte bodde i det här hemmet. Detta är ett mycket vanligt bedrägeri.

Sicilianarna börjar naturligtvis prata om att göra en polisrapport och kontakta advokater, en klassiker. Löste det på “mitt sätt” efter 13 år här så…

El ?r dyrt!

El ?r dyrt! S? dyrt s? att man g?r p? sig om man gl?mt att sl?cka p? morgonen och sen uppt?cker p? kv?llen vid hemkomst att lampan lyst hela dagen. Detta var en av lektion ett jag fick l?ra mig. Sl?ck! Sl?ck! Sl?ck! Du f?r aldrig gl?mma sl?cka lampan! Och sen st?r TV apparaterna p? i varje rum, datorer, mobilladdare som bara h?nger i kontakten, tar bilen ?verallt…En gl?dlampa som st?r p? ett par timmar drar mindre ?r en mobilladdare som drar str?m dygnet runt. Men allt ?r v?l relativt. Sl?cker jag? Absolut! Men n?r jag ?r sj?lv st?r varenda myslampa p?! eheheh…

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank