"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Protests

Lock Down 2.0

So, the second Lock Down came to Sicily last Friday. This means we can only move inside our municipalities which are quite small in Sicily. They call it a light Lock Down, but it is not so much lighter as it is just one step away to say we can not leave our homes and do just one errand a day. Bars and restaurants had to close down, but shops can keep open. Personally it does not make any sense. We also have to be indoors after 22:00 until 5am. Supporting restaurants trying to buy take away more often that usual. Lot of protests coming up all around Italy where even some municipalities says Enough Now! Well, I will not post more about that. Will surely come in the news riots, silent protests, legal wars between Governments and municipalities.

In Catania we do not see the effect of crises yet. More cars gets stolen and I do not use big bags nor earrings going out as the risk is high someone will rob them. But last weeks when everything was still open, I traveled in Sicily for video material and got a harsh doze of reality seeing city centers deserted by business closing or closed down. It was frightening to see it!

Stay safe where ever you are! All love!

  • Så den andra Lock Down kom till Sicilien i fredags. Det betyder att vi bara kan röra oss i våra kommuner som är ganska små på Sicilien. De kallar det en lätt Lock Down, men det är inte så mycket lättare eftersom det är bara ett steg bort att vi inte kan lämna hem och bara göra ett ärende om dagen. Barer och restauranger var tvungna att stänga, men butiker kan hålla öppet. Personligen är det inte meningsfullt. Vi måste också vara inomhus efter kl. 22.00 till 05.00. Stödjer restauranger genom att försöka köpa Take Away oftare än vanligt. Massor av protester som kommer över hela Italien där även vissa kommuner säger Nog Nu! Jag kommer inte att skriva mer om det. Kommer säkert i nyheterna om upplopp, tysta protester, lagliga krig mellan regering och kommuner. Håll dig säker var du än är! All kärlek!

I Catania ser vi inte effekten av krisen ännu. Fler bilar stjäls och jag använder inte stora väskor eller örhängen utomhus eftersom risken är hög att någon rycker dem dem. Men senaste veckorna när allt fortfarande var öppet, reste jag på Sicilien för videomaterial och fick en hård dos av verkligheten då jag såg stadskärnor övergivna av att företag stängde ner eller stängt. Det var skrämmande att se det!

MUOS – The american military project in Sicily

US is building a Mobile User Objective System in Sicily, called MUOS. This was approved by the previous sicilian government under president Lombardo (who is in trial for mafia affairs). The new president Crocetta and the sicilian government has tried to stop this project as they do not want an american military development in Sicily and also because they can not guarantee the health for sicilian population. Many protests are going on. The sicilian government has the right to stop the project if they can prove health damages.

MUOS is a new defence system where they can control and operate for military surposes from long distance. It is a Ultra High Frequancy system that operates with satellites. These stations will be in four places: Geraldton in Western Australia, Niscemi in Sicily, Northwest?Chesapeake in Southeast Virginia and Hawaii. Construction of the ground station in Italy was delayed for nearly half of 2013 caused by protesters concerned with health risks and environmental damage due to radio waves. It is highly important to finish the fourth station in Sicily as the stations are connected and has to be in full function so the whole system can work.

Wikipedia is quite nice explaining this system, but in reality it means that missiles and war crafts can be launched towards war zones from far distance to anywhere in the world. E.g. you can sit in an american military base far away and lauch and guide war airplanes that has no need of a pilot. E.g. you can fire missiles to Jordania from Sicily and sitting in a warship in the Pacific. This system is only built for war and total military control.

Wikipedias version of MUOS Here. No MUOS International HERE.

US embassy argues to keep defense satellites in Sicily

For more information, Google. Keywords: MUOS, Sicily, Niscemi

NOMUOS NMSiicly

First: Protesters?? Second: MUOS mega antennas in Sicily

Svenska

USA bygger en? Mobile User Objective System p? Sicilien, kallas MUOS. Detta godk?ndes av den f?rra sicilianska regeringen under president Lombardo (som ?r i r?tteg?ng f?r maffiaff?rer) . Den nya presidenten Crocetta och den sicilianska regeringen har f?rs?kt stoppa detta projekt eftersom de inte vill ha en amerikansk milit?r utveckling p? Sicilien och ocks? f?r att de inte kan garantera h?lsan f?r sicilianska befolkningen. M?nga protester p?g?r. Den sicilianska regeringen har r?tt att stoppa projektet om de kan bevisa h?lsoskador.

MUOS ?r ett nytt f?rsvarssystem d?r de kan styra och driva f?r milit?ra aktioner fr?n l?nga avst?nd. Det ?r ett Ultrahigh Frequancy System som fungerar med satelliter. Dessa stationer kommer att finnas p? fyra st?llen : Geraldton i v?stra Australien , Niscemi p? Sicilien , Nordv?stra Chesapeake i syd?stra Virginia och Hawaii. Konstruktion av markstationen i Italien f?rsenades f?r n?stan h?lften av 2013 till f?ljd av demostrationer f?r ber?rda h?lsorisker och milj?skador som orsakas av radiov?gor. Det ?r mycket viktigt att avsluta den fj?rde stationen p? Sicilien eftersom stationerna ?r anslutna med varann och m?ste vara i full funktion s? att hela systemet kan fungera.

Wikipedia ?r lite f?r sn?ll med att f?rklara detta system, men i verkligheten inneb?r det att missiler och krigsplan kan avfyras mot krigszoner fr?n l?ngt avst?nd varsomhelst i v?rlden. T.ex. du kan sitta p? en amerikansk milit?rbas l?ngt borta och lansera och v?gleda krigsflygplan som inte har n?got behov av en pilot. T.ex. du kan avfyra missilier mot Jordanien fr?n Sicilien sittandes i ett krigsskepp i Stillahavs omr?det. Detta system ?r bara byggd f?r krig och total milit?r kontroll.

Mer information se l?nkar ovan under engelska texten.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank