"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Risk

Life in Catania today

Daily life in Catania these chaotic times (which I personally see a mass psychosis than anything else). Streets filled with people, no masks (just seen two last days), few hysterical people…but at the end I am glad to be in Sicily now. It may be seen as a more “simple region” of Italy, but many has a more further perspective on things. Sicilians has been through worse things and dare also to open up for other point of views. These days I do not call Sweden at all, it is like everyone will die…

Personally I do not believe in this danger as far more people die of flu, pollution, hazards in the soil, cancer, diet related issues….and we have had so many viruses and economical melt downs the last decade that I have shut down completely. But talking like this openly is also a risk as you see how aggressive people are…there has even been violent acts due to this. It is not good.

Svenska

Det dagliga livet i Catania dessa kaotiska tider (som jag personligen ser som masspsykos ?n n?gonting annat). Gator fyllda med m?nniskor, inga masker (bara sett tv? senaste dagarna), f? hysteriska m?nniskor … men till slut ?r jag glad ?ver att vara p? Sicilien nu. Det kan ses som en mer “enkel region” i Italien, men m?nga har ett mer vidare perspektiv p? saker. Sicilianarna har genomg?tt v?rre saker och ocks? ?ppna upp f?r andra synpunkter. Idag ringer jag inte Sverige alls, det ?r som om alla kommer att d? …

Personligen tror jag inte p? denna fara eftersom fler m?nniskor d?r av influensa, f?roreningar, gifter i marken, cancer, kostrelaterade problem …. och vi har haft s? m?nga virus och ekonomiska krascher det senaste decenniet att jag har st?ngt helt ner. Men att prata ?ppet ?r ocks? en risk eftersom man ser hur aggressiva m?nniskor ?r … det har till och med varit v?ldsamma handlingar p? grund av detta. Det ?r inte bra.

Summer fires in Sicily – Common sight these days

Fires during the summer happens everyday and planes going back and forth to get water from the sea is a common sight these days. Most fires are started by the locals here as many do not understand that the soil is very dry and fires also moves under the soil and can start in totally different part later even if you extinguish the fire. People throw out their cigarettes from the car and creates fires by the roads and people burn their soils under high risk periods of the year. Last year we had to start a fight with our neighbor to make him understand that we do not want him to burn his soil during the summer time as he can not control the fire. We had to threat him with a police report to make him stop. This year he has not started a fire….yet.

Svenska

Br?nder under sommaren h?nder varje dag och flygplan som g?r fram och tillbaka f?r att ta upp vatten fr?n havet ?r en vanlig syn dessa dagar. De flesta br?nder startas av lokalbefolkningen h?r, eftersom de inte f?rst?r att marken ?r v?ldigt torr och br?nderna r?r sig ocks? under jorden och kan b?rja p? en helt annan plats senare ?ven om du sl?cker elden. M?nniskor sl?nger sina cigaretter fr?n bilen som skapar br?nder p? v?garna, och m?nniskor br?nner sina markar under h?ga riskperioder p? ?ret. F?rra ?ret var vi tvungna att br?ka med v?r granne f?r att f? honom att f?rst? att vi inte vill att han ska br?nna sin jord under sommartiden eftersom han inte kan kontrollera elden. Vi var tvungna att hota honom med en polisanm?lan f?r att f? honom att sluta. I ?r har han inte startat en eld …. ?n.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Elsäkerhet! Vad är det?

Ja, elledningarna är ju inte speciellt komplicerade. “Kolar” jag av här av någon anledning så hittar ni skälet här. Dessa kablar går till huset, gatubelysningen och vem vet vart mer. Plus att de är lite rostiga av all fuktighet….Huvva!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank