"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Saint

Santa Lucia locations in Syracuse

In this video I visit three different Santa Lucia sites in Syracuse. Santa Lucia is the most celebrated saint in the world and is the patroness of Syracuse. Celebrated 13th December every year, and also the only saint we celebrate in Sweden the same date. The official saying is that the saint is the same with origins from Syracuse in Sicily. But in Viking legends we have a similar light bearing saint, Freja. She did not meet a fatal end, but is celebrated with choir of blonde women wearing long white dresses, where the choir leader wearing a crown of live candles walking in the dark room singing the Santa Lucia song.

Svenska

I den här videon besöker jag tre olika Santa Lucia-platser i Sirakusa. Santa Lucia är mest berömda helgonet i världen och är beskyddaren av Sirakusa. Firas den 13 december varje år, och också det enda helgon vi firar i Sverige samma datum. Den officiella versionen är att helgonet är densamma med ursprung från Sirakusa på Sicilien. Men i Vikingalegender har vi ett liknande ljusbärande helgon, Freja. Hon mötte inte ett ödesdigert slut, men firas med kör av blonda kvinnor som bär långa vita klänningar, där körledaren bär en krona av levande ljus som går i det mörka rummet och sjunger Santa Lucia-låten.

Saint Agata festivities in Catania

Saint Agata is the most important celebration for Catanesi, the celebrate their city’s saint. Every year also a public function gets honored with Candelora D’oro for their important work, and this year is was the fire fighters. We were invited by the mayor to see the honor price to be received by the fire fighters the 2nd of February. That night they also leave flowers to the saint at main church. The 3rd of February we were invited again to the municipality to see fireworks and for some drinks and finger foods. After that we left for another invitation to Agata Terrazze where we could see the fireworks for Saint Agata better.

More photos and video after the Swedish text.

Svenska

Helgonet Agata ?r det viktigaste firandet f?r Catanesi, de firar deras stadshelgon. Varje ?r hedras ocks? en offentlig funktion med Candelora D’oro f?r deras viktiga arbete, och i ?r var det brandm?nnen. Vi blev inbjudna av borgm?staren att se hederspriset tas emot av brandm?nnen den 2 februari. Den natten l?mnar de ocks? blommor till helgonet vid huvudkyrkan. Den 3 februari blev vi inbjudna igen till kommunen f?r att se fyrverkerier och f?r lite drinkar och sm?plock. Efter det ?kte vi till en annan inbjudan till Agata Terrazze d?r vi kunde se fyrverkerierna f?r Helgonet Agata b?ttre.

 

?

Then the festivities ended from my part, had to leave for work in Germany.


Och d?r tog firandet f?r mig slut d? jag reste till Tyskland f?r arbete.

 

City of Catania – the opening of Sant’Agata festivities

With my friend I was invited by the municipality of Catania for the first celebration evening of the cities saint Sant’Agata. Had the honor to follow the festivities from the municipal building at Piazza Duomo. From the balcony we could get glimpes of the festivities in the main piazza. The celebration in Piazza Duomo starts every year at 20:00 the first evening, first 20 minutes there are speaches and the other 20 minutes the orchestra plays classical music and fire works are set of in the same rythm. It looks amazing! And when “Vincero” was played you could not hold back the emotions. If you ever are in Catania when the Saints festivities starts, be sure to be at the piazza in good time to experience one of the most amazing festivities in the world.

Svenska

Av min v?n blev jag inbjuden av kommunen Catania f?r f?rsta festkv?llen f?r stadshelgonet Sant’Agata. Hade ?ran att f?lja festligheterna fr?n kommunhuset p? Piazza Duomo. Fr?n balkongen kunde vi f? inblick i festligheterna p? stora torget. Firandet i Piazza Duomo b?rjar varje ?r kl 20:00 den f?rsta kv?llen, f?rsta 20 minuterna tal och de ?vriga 20 minuterna spelar orkestern klassisk musik och ny?rsraketer sm?lls i samma rytm. Det ser fantastiskt ut! Och n?r Vincero” spelades kunde inte k?nslorna h?llas tillbaka. Om du n?gonsin ?r i Catania n?r helgonets festligheterna b?rjar, se till att vara p? torget i god tid f?r att uppleva en av de mest fantastiska festligheterna i v?rlden.
20160203_19493120160203_19493720160203_20003720160203_20172020160203_20180620160203_210334

Santuario Monte Scalpello and Madonna delle Grazie

4,5 km upp hills saint Giorgio and Madonna delle Grazie was celebrated at Monte Scarpello. This is a very ancient place where hermits lived before. Some devoted catholics walk they whole way up to the small church for this occasion to keep the old tradition where christians walked up hills. There is a small car road too in ok conditions. Madonna delle Grazie is the saint who forgives you when you feel that you have been forgiven of your wrong doing. Today people buy and light candles or give a small contribute for the forgiveness, but before it was common that people gave a big part of their wealth to the church when they were forgiven.

Svenska

4,5 km upp f?r berget firades helgonet Giorgio och Madonna delle Grazie p? Monte Scalpello. Detta ?r en mycket gammal plats d?r eremiter bodde f?rut. Vissa h?ngivna katoliker g?r hela v?gen upp till den lilla kyrkan f?r att h?lla den gamla traditionen d?r kristna gick uppf?r berget. Det finns ?ven en liten bilv?g i ok f?rh?llanden. Madonna delle Grazie ?r helgonet som f?rl?ter dig n?r du k?nner att du har f?tt f?rl?telse f?r dina fel. Idag k?per och t?nder m?nniskor ljus eller ger ett litet bidrag till f?rl?telse, men innan det var vanligt att folk gav en stor del av sin f?rm?genhet till kyrkan n?r de var f?rl?tna.
083084087088091094101

She was actually the Saint of Knowledge

On our sunday hikes to historical and cultural places you find lots of interesting things. Like this. Virgin Mary was actually no virgin at all, as the church teaches. This original painting from 1200 A.C in an ancient church cave shows her as the Saint of Knowledge, as she was. Her image is on the right with a pile of books by her side.

Svenska

P? v?ra s?ndags promenader till historiska och kulturella platser finner vi mycket intressanta saker. Som detta. Jungfru Maria var faktiskt inte oskuld alls, som kyrkan l?r. Denna originalm?lning fr?n 1200 e.Kr i en gammal kyrkgrotta visar henne som Kunskapens helgon. Precis det hon var. Hennes avbild ?r till h?ger med en h?g av b?cker bredvid.
CosteStFebb 036

Pic of The Week: A crowd in the piazza

Helgonet San Giovanni – Dag 1

Tycker kyrkor år allmänt läskiga och klart himlen skulle se ut såhär för att göra detta besök än mer läskigt. Gick dock in för att se vad denna festa handlar om. Festa di San Giovanni – Beskyddaren av Ragusa. Dag 1- en av höjdpunktsdagarna enligt min katolska specialist som berättar om alla processer under dessa dagar.

Innan San Giovanni tas ut ur sitt skåp hålls en mässa. Mässan är väldigt mäktig, en känsla av tvingande djupa andetag, kycklinghud och rädsla blandas utav stark orgelmusik, prästens sång och religiösa texter som katolska anhängare kan utantill. Efter mässan kan trogna katoliker ta en vit ostia vid altaret.


Några nunnor var på plats. Var tvungen att smygfota en.
 

Nu ska San Giovanni tas ut ur sitt skåp för att firas till 2:a September. Det är en process som tar cirka 20 minuter för att statyn är tung med mycket rörliga detaljer. Under hela processen och det som händer framöver ringer kyrkklockorna utanför i otakt.

Det finns en kristen grupp utav män som sköter bärandet av statyn. Mannen i svart är min katolska mästare.
 
Gruppen heter San Giovanni Battista. De sköter även om andra saker, som t.ex. besöker fattiga, begravningar…allt som har med det praktiska att göra.

Statyn bärs bort mot altaret samtidigt som gruppen av män utropar “Tutti insieme! Viva il Padrone!”
 


Altaret. Under tiden statyn bärs mot altaret spelas en orgelmusik som inte känns särskilt religiös. Rätt så glad dansmusik kändes det som. Böjade tänka på en nattklubb i New York under 30/40-talet.
 

När San Giovanni ställts vid Jesus på Korset börjar prästen sjunga religiösa sånger.

Tack vare VIP-access fick jag följa med till hemliga rummet Sakristian.

Rummet används som förberedelse rum av prästerna innan mässor. Allt trä på väggarna är skåp fyllda utav böcker. Rummet har även målningar av alla som varit ansvariga för kyrkan.
 

När folket hade gått passade jag på att ta lite närbilder.


När en katolik går in eller ut från kyrkan doppar denne fingrarna i heligt vatten, rör denna och går korstecknet över bröstet.
 
Personligen är jag inte en anhängare av katolismen, men för att kunna ha en åsikt och förståelse vill jag veta hur saker och ting fungerar i det Sicilianska samhället. De troende respekterar jag och ingen här försöker truga på mig kyrkan.

Festa di San Giovanni Battista

Detta berättade trogna katolikerna för mig inför festen och fick ett programblad: Från 19:e augusti till 2:a September är det Festa di San Giovanni i Ragusa. San Giovanni är beskyddaren över Ragusa, ett helgon. San Giovanni har levt på riktigt och helgonförklarats för sitt engagemang inom kyrkan och samhället. Varje stad på Sicilien har ett helgon, t.ex. Ragusa Iblas helgon heter San Giorgio och Catanias heter Santa Agatha. Helgonen kan vara kvinnliga och manliga. Det är från Sicilien, Syrakusa, som Santa Lucia kommer ifrån. Detta helgon firas i Sverige.

Detta är i första hand en religiös fest, men även mycket kultur.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank