"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Syracuse

Walking Tour, Ortigia Syracuse Part 2

Welcome to the second part of Walking Tour in Ortigia. Here we start at shopping street Corso Giacomo Matteotti, and go: – Via Cavour – Piazza Duomo with two very importants churces. To see inside watch the video of three Santa Lucia locations in Syracuse. – Piazzetta San Rocco with Palazzo Magliaccio – Aretusa Fountain – Via Roma – Diana Fountain – Maniace Fortress

Svenska

Välkommen till andra delen av Walking Tour i Ortigia. Här börjar vi på shoppinggatan Corso Giacomo Matteotti, och går: – Via Cavour – Piazza Duomo med två viktiga kyrkor. För att se insidan se videon Three Santa Lucia locations in Syracuse. – Piazzetta San Rocco with Palazzo Magliaccio – Aretusa Fountain – Via Roma – Diana Fountain – Maniace Fortress.

Walking Tour, Ortigia Syracuse – Part 1

This video was supposed to be out 1,5 months ago. But due to technical issues it had to be moved and re-done. Therefor my wool cape. LOL!

Here we visit Ortigia island in Syracusa. We start by the daily market and go: – Temple of Apollo – Via Resalibera; cute alley’s to the seaside – Seaside Lungomare Levante – Forte San Giovanello – Via Vittorio Veneto – Palazzo Impellizzeri

Part 2 coming soon! Working on it….

Svenska

Den här videon skulle vara ute för 1,5 månader sedan. Men på grund av tekniska problem måste den flyttas och göras om. Därför min ullcape. LOL!

Här besöker vi ön Ortigia i Syracusa. Vi börjar med den dagliga marknaden och går: Temple of Apollo – Via Resalibera; cute alley’s to the seaside – Seaside Lungomare Levante – Forte San Giovanello – Via Vittorio Veneto – Palazzo Impellizzeri

Del 2 kommer inom kort! Jobbar på den…

Santa Lucia locations in Syracuse

In this video I visit three different Santa Lucia sites in Syracuse. Santa Lucia is the most celebrated saint in the world and is the patroness of Syracuse. Celebrated 13th December every year, and also the only saint we celebrate in Sweden the same date. The official saying is that the saint is the same with origins from Syracuse in Sicily. But in Viking legends we have a similar light bearing saint, Freja. She did not meet a fatal end, but is celebrated with choir of blonde women wearing long white dresses, where the choir leader wearing a crown of live candles walking in the dark room singing the Santa Lucia song.

Svenska

I den här videon besöker jag tre olika Santa Lucia-platser i Sirakusa. Santa Lucia är mest berömda helgonet i världen och är beskyddaren av Sirakusa. Firas den 13 december varje år, och också det enda helgon vi firar i Sverige samma datum. Den officiella versionen är att helgonet är densamma med ursprung från Sirakusa på Sicilien. Men i Vikingalegender har vi ett liknande ljusbärande helgon, Freja. Hon mötte inte ett ödesdigert slut, men firas med kör av blonda kvinnor som bär långa vita klänningar, där körledaren bär en krona av levande ljus som går i det mörka rummet och sjunger Santa Lucia-låten.

Syracuse – the beauty of Piazza Duomo

One of the most beautiful baroque piazzas in Italy is Piazza Duomo in Ortigia, Syracuse. A rectangular piazza surrounded by flamboyant palaces.? Here you find the extraordinary main church and the church of Santa Lucia, which is important for us Swedes.

The main church of Ortigia has not much left from the Greek era than couple of Doric columns in the facade, but is worth a visit. It’s dedicated to Athena and is part of the UNESCO heritage list. Usually when you seen one baroque church, you have seen them all, but this main church is very different. Its style is mainly Baroque and Rococo on the outside, inside has parts dating back to the Siceliot epoch, and parts dating back to medieval times, built by the Normans and thus left until the present day. Its internal structure is composed of several naves and chapels, which have a classic and decorated style, typical of the Baroque too. The site of the church dates back as far as year 700 B.C, but the church was complete 1753.

By the main church is the Chiesa di Santa Lucia alla Badia, an important church for us Swedes as we celebrate Saint Lucia the same time as in Sicily. Here you find the original masterpiece from Caravaggio, Il seppellimento di Santa Lucia (Burial of St Lucy). It’s painted in Syracuse between 1608 and 1609.

Svenska

En av de vackraste barock piazzorna i Italien ?r Piazza Duomo i Ortigia, Sirakusa. En rektangul?r piazza omgiven av flambojanta palats. H?r hittar du den extraordin?ra huvudkyrkan och kyrkan Santa Lucia, vilken ?r viktig f?r oss svenskar.

Ortigias huvudkyrka har inte mycket kvar fr?n den grekiska eran ?n n?gra doriska kolonner i fasaden, men ?r v?rt ett bes?k. Den ?r till?gnad Athena och ing?r i UNESCOs v?rldsarvslista. Vanligtvis n?r man sett en barockkyrka har man sett dem alla, men den h?r huvudkyrkan ?r v?ldigt annorlunda. Dess stil ?r fr?mst barock och rokoko p? utsidan, inuti delar som g?r tillbaka till Siceliotiden och delar som g?r tillbaka till medeltiden, byggda av normannerna och d?rmed kvar tills idag. Dess interna struktur best?r av flera navar och kapeller, som har en klassisk och dekorerad stil, som ?r typisk f?r barocken. Kyrkans plats dateras s? l?ngt som ?r 700 B.C, men nuvarande kyrkan var f?rdig 1753.

Vid huvudkyrkan finns Chiesa di Santa Lucia alla Badia, en viktig kyrka f?r oss svenskar d? vi firar Santa Lucia samtidigt som p? Sicilien. H?r hittar du det ursprungliga m?sterverket fr?n Caravaggio, Il seppellimento di Santa Lucia (Begravningen av Santa Lucia). Den m?lades i Sirakusa mellan 1608 och 1609.

Today Santa Lucia is celebrated in Siracusa…

…and many other places in the world. Please see what I wrote last year about Santa Lucia:

http://livinginsicily.eu/santa-lucia-in-sweden-and-sicily/

Syracuse pic mix

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank