"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Town Page 1 of 2

Vitamine boost walking in Catania

A Rainy DaY in Militello – Just PassinG By

In these small sicilian towns, hidden between the mountains you find the sicilian lifestyle. Take a coffee and study the people. Seeing these old men in the Piazza and Tabacchaio corners talking and talking, surely about the same things they talked yesterday and last week…and life goes on.

Walking to the narrow streets meeting women talking to each other about Idda and Iddu (her and him) and other neighbor issues to be solved. Perhaps it wa someones birthday, or foreigners bought a house in the area, or baptism of grand kids…and life goes on.

Rent a car, drive around, take your time, drink that coffe in central Piazza…relax. People stare, they ask the cafe owner who these new comers are… And this is life! Not much has changed since the last century.

Svenska

I dessa sm? sicilianska st?der, g?mda mellan bergen hittar du den sicilianska livsstilen. Ta en kaffe och studera folket. Att se dessa gamla m?n i Piazzan och Tabacchaio h?rnan prata och prata, s?kert om samma saker som de pratade om ig?r pch f?rra veckan… och livet forts?tter.

G? kring de smala gatorna d?r du m?ter kvinnor som pratar med varandra om Idda och Iddu (henne och honom) och andra grannfr?gor som ska l?sas. Kanske var det n?gons f?delsedag, eller utl?nningar k?pte ett hus i omr?det, eller dop f?r barnbarn … och livet forts?tter.

Hyr en bil, k?r runt, ta din tid, drick det d?r kaffet i centrala Piazzan … koppla av. M?nniskor stirrar, de fr?gar kaf??garen vem de h?r nykomnna ?r … Och det h?r ?r livet! Inte mycket har f?r?ndrats sedan f?rra seklet.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Marzamemi preparing for spring

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Pics of The Week: Valguarnera from distance

Rossomanno 039Rossomanno 046

Erice – Medieval Mountaintown

Erice is famous of its churches and the unique location. It lays just by Trapani and is a perfect place to visit for a half day walk. The view to all weather directions is amazing! best is to visit afternoon to see the breathtaking sunset over the island in the mediterranean sea. I highly recommend not to eat on the mainstreet, felt ashamed to see the prices they charge for very bad food. Try to find a smaller bar on other streets or eat when you leave Erice.

Svenska

Erice ?r k?nd f?r sina kyrkor och den unika platsen. Den ligger just vid Trapani och ?r en perfekt plats att bes?ka f?r en halvdags promenad. Vyn i all v?derriktningar ?r fantastisk! B?st att bes?ka eftermiddag f?r att se den hisnande solnedg?ngen ?ver ?arna i Medelhavet. Rekommenderar inte att ?ta p? huvudgatan, sk?mdes f?r att se priserna de tar f?r mycket d?lig mat. F?rs?k att hitta en mindre bar p? andra gator eller ?ta n?r du l?mnar Erice.
AUGUST 067AUGUST 069AUGUST 079

AUGUST 073AUGUST 068

AUGUST 080 AUGUST 082

AUGUST 081 AUGUST 087

Castiglione di Sicilia – Medieval Mountain Town

Vem kan tyda texten?

Denna skylt fann jag i Grammichele, från 1902. Texten betyder chi di invidia campa disperato muore = Den som lever med avundsjuka dör desperat.

Scala Santa Maria del Monte

Trappan Scala Santa Maria Del Monte som är smyckad med majolikakel är orsaken till varför jag åkte till Caltagirone.

142 trappsteg.

Ponte San Francesco

Ponte San Fransesco är en av Caltagirones viktigaste sevärdheter.

Bron är smyckad med kakel som har de typiska färgerna.

Caltagirone – Keramikstaden

Caltagirone är en otroligt mysig stad. Känd för sin keramik. Namnet kommer från arabiskan, qal at-ghiran som betyder Krukborgen. Staden är på Unescos världsarvslista. Detta är Piazza Umberto.

Husen är av barockstil.

Staden är full av små gator och mycket trappor.


Il Duomo som alla städer har, San Giuliano. Först var kyrkan normandisk, sedan barock och byggdes om på framsidan i början av 1900-talet. Tyvärr var kyrkan stängd, hade gärna vilja sett träkrucifixet från 1500-talet. Men tur att staden inte ligger så långt bort.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank