"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Unesco

Noto – The capital of Sicilian baroque

Visiting Noto which is a main part of the so called Baroque Belt going from Ragusa to Syracuse. Approximately 24000 inhabitants with stunning Sicilian baroque architecture, also called “The Baroque Capital”. A small town in the middle of the agricultural zone famous mostly for its lemons.Every May they arrange “Infiorata”, a flower fest. Video will come hopefully next year.Noto is listed in the UNESCO world heritage list since 2002.

Svenska

Besöker Noto som är en huvuddel av det så kallade barockbältet som går från Ragusa till Sirakusa. Cirka 24000 invånare med fantastisk siciliansk barockarkitektur, även kallad “The Baroque Capital”. En liten stad mitt i jordbrukszonen känd mest för sina citroner. Varje Maj arrangerar de “Infiorata”, en blomsterfest. Video kommer förhoppningsvis nästa år. Noto finns med på Unescos världsarvslista sedan 2002.

Baroque Sicily – Ragusa Ibla

Ragusa Ibla is one of the most beautiful areas in Sicily. A small baroque town built after the most devastating earthquake in Sicilian history 1693. Ragusa Ibla became famous after TV-series “Commissarie Montalbano” and has in short time developed from an almost abandoned area to a “place to see” in Sicily. It is also part of the so called Baroque Trail that goes all the way to Syracuse covering the most important baroque sites on the island.

Became part of Unesco Heritage 2002. Surrounded by the Iblea mountains gives a flourish green area with the typical limestone, used also in construction. Great areas for trekking.

Svenska

Ragusa Ibla är en av de vackraste områdena på Sicilien. En liten barockstad byggd efter den mest förödande jordbävningen i Siciliansk historia 1693.
Ragusa Ibla blev känd efter TV-serien “Commissarie Montalbano” och har på kort tid utvecklats från ett nästan övergivet område till en “plats att se” på Sicilien. Är också en del av den så kallade “Barockleden” som går hela vägen till Sirakusa och täcker de viktigaste barockplatserna på ön. Blev en del av Unescos världsarvslista 2002.

Omgiven av Iblea-bergen ger ett blomstrande grönt område med den typiska kalkstenen, som också används i byggandet. Fantastiska områden för vandring.

The Valley of the Temples

The Temple Valley just by Agrigento in south Sicily is a must see if you visit this amazing island. Here you walk in the Magna Graecia era among Doric temples breathing thousands of years of history. Walking by the temple of Athena and Zeus with breattaking views over the area and sea. The Valley is a Unesco heritage since 1997. I recommend to take the guided tour. Can you imagne these temples were colored during the era? Amazing!

Svenska

Tempeldalen precis vid Agrigento p? s?dra Sicilien ?r ett m?ste om du bes?ker denna fantastiska ?. H?r g?r du i Magna Graecia-tiden bland doriska tempel som andas tusentals ?r av historia. Promenader vid Athenas och Zeus tempel med hisnande utsikt ?ver omr?det och havet. Dalen ?r ett UNESCO-arv sedan 1997. Jag rekommenderar att ta den guidade tur. Kan du f?rest?lla dig att dessa tempel var m?lade under den eran? Fantastiskt!
BlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicily

Posh Panarea – on the Unesco list

2016-06-05-14-10-502016-06-05-14-11-502016-06-05-14-14-512016-06-05-15-51-562016-06-05-16-00-072016-06-05-16-45-53

Volcanic island Vulcano and its mud baths

Vulcano is one more island in the series of Aeolian Islands. It is a very small island, famous for its mud baths. Please do note that your skin will be amazing, but you will smell some after the mud bath, so take some less fancy clothes with you to put on after the shower. Here I also found a wonderful shop just by the mud baths where they sell clothes in natural materials and unique decorations. Vulcano has a small village you pass just in couple of minutes, but the drinks and appetizers are very good.

Svenska

Vulcano ?r ytterligare en ? i serien om Eoliska ?arna. Det ?r en mycket liten ?, k?nd f?r sina gyttjebad. V?nligen notera att din hud kommer att vara fantastisk, men du kommer att lukta n?got efter lerbadet, s? ta n?gra mindre snygga kl?der med dig f?r att s?tta p? efter duschen. H?r fann jag ocks? en underbar butik vid gyttjebadet som s?ljer kl?der i naturmaterial och fina unika dekorationer. Vulcano har en liten by som du passerar bara p? n?gra minuter, men drinkarna och aptitretarna ?r mycket bra.

img_0055img_0063img_0066img_0067 img_0068img_0070 img_0071 img_0074

Stromboli: Pictures says more than 1000 words

Stromboli has become a favourite island. Aeolian Islands are in the Unesco world heritage list. Just after the view point piazza on the right there is also my favourite store, they make and design their clothes themselves… A little bit further the roads divide, go right and have something to eat and drink in that cosy restaurant just there…
2016-06-05 17.50.392016-06-05 17.22.492016-06-05 17.47.492016-06-05 17.49.212016-06-05 17.54.322016-06-05 17.55.112016-06-05 17.58.182016-06-05 18.21.082016-06-05 18.24.172016-06-05 19.54.212016-06-05 19.55.192016-06-05 20.34.272016-06-05 20.34.442016-06-05 20.53.42

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank