Tag Archives: Titles

2 Comments

While preparing for a business trip to Berlin, to attend the world's largest fresh produce exhibition this week, I ordered new business cards. Very simple just with the most important information. The company in Catania said again that I should put my titles on the card as it is very important in Italy. And not only in Italy, also in France, Germany, parts of US and so on. I did that the first year in Italy but quickly noticed that people respect titles for wrong reasons, a title does not mean that the person automatically possess competence and here you can also buy your degree without attending any university. I also noticed that people started to act strange when you put Dottoressa o Direttrice on the card. Italy is a country where if you meet ten lawyers with a question, you receive twenty answers. Here also students who has not yet gratuated print business cards in advance with a title on. That how title fixed Italy is. During my years here few can measure with the competence from lawyers, accountants, notaries I can find in Scandinavia. Then in Scandinavia we do not use titles which I like very much. So I keep on working with my name and without the titles, I find it more positive that way. And I can live up to the description on my card.
20170121_130856_resized

Svenska

Samtidigt när jag nu förbereder mig för en affärsresa till Berlin, för att delta i världens största färskvaromässa denna vecka, beställde jag nya visitkort. Mycket enkelt bara med den viktigaste informationen. Företaget i Catania sa igen att jag skulle sätta mina titlar på kortet, eftersom det är mycket viktigt i Italien. Och inte bara i Italien, även i Frankrike, Tyskland, delar av USA och så vidare. Jag gjorde det första året i Italien men märkte snabbt att folk respekterar titlar för fel anledningar, en titel betyder inte att personen automatiskt besitter kompetens och här kan du också köpa din examen utan att behöva närvara vid något universitet. Jag märkte också att människorna började att agera konstigt när du sätter Dottoressa o Direttrice på kortet. Italien är ett land där om du träffar tio jurister med en fråga, får du tjugo svar. Det är mycket vanligt att studenter som än inte tagit examen gör visitkort med deras kommande titel på. Så fixerad är Italien med titlar. Under mina år här kan få mäta sig med kompetens från advokater, revisorer, notarier jag kan hitta i Skandinavien. Sedan använder vi inte i Skandinavien titlar, något jag gillar väldigt mycket. Så jag håller fast vid att arbeta med mitt namn och utan titlar, jag tycker att det är mer positivt på det sättet. Och jag kan leva upp till beskrivningen på mitt kort.

4 Comments

Titles in Italy are very important. Everyone who has a university degree or a higher status makes sure people uses Direttore, Dottore, Professoressa and so on. It was very difficult for me to learn all these titles and I still do not know because each position has its own title. So I say Dottoressa or Professore to be sure. Then I also explain that I am not used to titles because in scandinavia we do not use them.
In central europan countries they also use titles, but not so often like Italy.
It is also quite funny that when a person has almost finished their studies they use the title everywhere, also on business cards even if they do not have a job.
I have also decided not to use a title when I work. Everybody knows I have university studies, am an entrepreneur, and still will study. The reason why I do not want to use the title is that people starts to act different and they get a false respect for me. It is nicer to meet people as they are and have a relaxed sitiuation.

As a wine producer says "At the end we will all end up in 1x2 m" (the box)
--------------------------------------------
Svenska

Titlar i Italien är mycket viktigt. Alla som har en högskoleexamen eller en högre status ser till att folk använder Direttore, Dottore, Professoressa och så vidare. Det var mycket svårt för mig att lära mig alla dessa titlar och jag vet fortfarande inte eftersom varje position har sin egen titel. Så jag säger Dottoressa eller Professore att vara säker. förklarar jag också att jag inte är van vid titlar eftersom i Skandinavien använder vi inte dem.
I centraleuropeiska länder används också titlar, men inte ofta som Italien.
Det är också ganska roligt att när en person nästan har avslutat sina studier, så använder de titeln överallt, även visitkort och även om de inte har ett jobb.
Jag har också beslutat att inte använda min titel när jag jobbar. Alla vet att jag har högskoleutbildning samt entreprenör, och fortfarande kommer att studera. Anledningen till att jag inte vill använda titeln är att folk börjar agera annorlunda och de får en falsk respekt för mig. Det är trevligare att träffa människor som de är, och ha en avslappnad situation.

Som en vinproducent säger "I slutet kommer vi alla att hamna i 1x2 m" (lådan)